Jäseneksi Suomen PEN:iin?

Sananvapaus on aikamme keskeisiä kysymyksiä. Kirjailijat, joille sanat ovat työkalu, ovat työnsä vuoksi uhattuna eri puolilla maailmaa. Myös Suomessa sananvapauden rajat ja jakautuminen ovat entistä kiivaamman keskustelun kohteena. Suomen PENin jäsenenä olet mukana tukemassa kansainvälistä sananvapaustyötä ja aiheeseen liittyvän julkisen keskustelun ylläpitämistä.

Suomen PENin jäseneksi voi hakea jokainen Suomen Kirjailijaliittoon, Finlands Svenska Författareföreningeniin, Suomen Näytelmäkirjailijaliittoon, Finlands Svenska Dramatikerförbundiin, Suomen Arvostelijain liittoon tai Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon kuuluva. Suomen PEN hyväksyi jäsenikseen myös tietokirjoittajat ja tutkijat vuosikokouksessaan 2017. Myös muut kulttuurielämässä ansioituneet hakijat otetaan huomioon.

Jäsenmaksu

Vuosikokous päättää jäsenmaksuista helmikuisessa kokouksessaan. Vuonna 2023 jäsenmaksu on 40 euroa, työttömille 20 euroa, tai vaihtoehtoisesti jäsenet voivat maksaa vapaaehtoisen kannatusmaksun (min. 100 euroa).

Jäsenhakemus

Täytä yhteydenottolomake tarvittavien yhteystietojen ja liitteiden kera (vapaamuotoinen hakemus, CV), niin johtokunta käsittelee hakemuksesi seuraavassa kokouksessaan!

 

  Nimesi*

  Sähköpostiosoitteesi*

  CV*

  Vapaamuotoinen hakemus*

   

  Tietosuojaseloste 3.10.2023

  Rekisterinpitäjä: Suomen PEN – Finlads PEN ry (1479576-4)

  Rekisteristä vastaava henkilö: Suomen PENin sihteeri, info@suomenpen.fi.

  Rekisterin nimi: PENin jäsenluettelo.

  Rekisteröidyt: PENin jäsenet.

  Henkilötietojen säilytysaika: Niin kauan kuin jäsenyys kestää.

  Rekisterin käyttötarkoitus: Keräämme jäsenrekisteriämme varten henkilötietoja, joiden antaminen on edellytys jäsenyyden syntymiselle. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Suomen PEN:in ja jäsenen välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Kaikki yhdistykset tallentavat jäsentensä nimet ja kotipaikat rekisteriin, koska yhdistyslaki edellyttää sitä. Rekisteritietoja hyödynnetään muun muassa tiedottamisessa ja jäsenmaksujen keräämisessä, tilastoinnissa ja valvonnassa.

  Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot: Etu- ja sukunimi, kotipaikka, sähköpostiosoite, maksuhistoria, osoite.

  Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen kolmansille osapuolille: Henkilötietoja käsittelevät Suomen PENin johtokunta, työntekijät, maksunvälittäjä sekä tilitoimisto F-tili Oy. Jäsentietoja voidaan myös luovuttaa Suomen PEN – Finlands PEN ry:n arkistoon, jota pitää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry.

  Henkilörekisterin suojaus: Säilytämme jäsenrekisterin henkilötietoja FloMembers -jäsenrekisteripalvelussa. FloMembers -palvelussa tietoturvasta on huolehdittu siten, että FloMembers on hajautettu kolmelle palveluntarjoajalle. Nämä ovat Planeetta Internet Oy, Multim Oy sekä Digital Ocean. Palvelu täyttää Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Palvelinresursseja monitoroidaan ympärivuorokautisesti. Välineeseen kirjautuminen on salattu 256-bittisellä SSL-suojauksella. Sähköpostitse välitetään jäsenille vain kertakäyttösalasanoja. Kaikki salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. Kunkin asiakkaan tiedot sijaitsevat erillisessä tietokannassa.

  Koska jäsenhakemukset lähetetään sähköpostitse, saatamme lisäksi säilyttää jäsentietoja sähköpostiarkistossa enintään seitsemän vuoden ajan. Lisäksi jäsentietoja voidaan säilyttää yhdistyksen kirjanpitoaineistossa niin ikään seitsemän vuoden ajan.

  Rekisteröidyn oikeudet:

  Tarkastusoikeus:

  Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon oikaisua, päivittämistä tai täydennystä.

  Vastustamisoikeus:

  Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, kuten kieltää jäsenkirjeet ja -kutsut.

  Poisto-oikeus:

  Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Rekisterinpitäjä arvioi poistamispyynnöt tapauskohtaisesti. Huomioithan, että sinulla on oikeus tietojesi rekisteristä poistoon vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

  Oikeus suostumuksen peruuttamiseen:

  Rekisteröinti perustuu jäsenyyteen, joten rekisteristä poistamiselle voi olla laillisia esteitä, mutta rekisteröity voi esimerkiksi peruuttaa suostumuksensa jäsenpostiin

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

  Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle.

  Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksista:

  Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus saada tietoa rekisteriin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista.