Toiminta

Helmikuussa 2017 Suomen PEN:n vuosikokous perusti viidennen komitean, Tietokirjoittajien ja tutkijoiden komitean, tukeakseen yhä ahtaammalle työssään joutuvien tieteentekijöiden ilmaisunvapautta. Siten myös tietokirjoittajien on mahdollista hakea Suomen PEN:in jäsenyyttä.

Suomen PEN ry – Finlands PEN rf on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö. Se on osa yli 100 maassa toimivaa Kansainvälistä PEN:iä (PEN International). Peruskirjansa mukaisesti PEN puolustaa ja edistää kirjallisuutta, taiteen- ja sananvapautta ja kansakuntien välistä yhteisymmärrystä. PEN pyrkii vaikuttamaan hallituksiin ja viranomaisiin sekä yleiseen mielipiteeseen kaikkialla maailmassa näiden ihanteiden toteuttamiseksi.

Suomen PEN seuraa sananvapauden tilaa, järjestää keskustelutilaisuuksia ja kirjallisuustapahtumia eripuolella maata, tekee kannanottoja, julkaisee kaunokirjallisia ja muita kirjoituksia ja tukee kunniajäseniksi valitsemiaan, mielipiteittensä vuoksi vangittuja kirjailijoita ja toimittajia ja kampanjoi heidän puolestaan. Suomen PEN osallistuu Kansainvälisen PEN:in toimintaan kansainvälisissä kokouksissa, joista tärkein on vuosittain järjestettävä PEN:in yleiskokous. Suomen PEN tekee yhteistyötä muiden maiden PEN-keskusten kanssa, joka on ollut viime vuosina tiivistä etenkin pohjoismaisten PEN-keskusten ja Viron PEN:in kanssa. Suomen PEN:in sananvapauspalkintoa on jaettu vuodesta 2012 lähtien. Palkinto on tunnustus ilmaisunvapauden puolesta esimerkillisesti toimineelle henkilölle tai taholle.

Kansainvälisen PEN:in mallin mukaisesti Suomen PEN:illä on neljä komiteaa, jotka käsittelevät erilaisia sananvapauden kysymyksiä. Vainottujen kirjailijoiden komitea toimii vangittujen kirjoittajien vapauttamiseksi. Viime vuosina komitea on pyrkinyt myötävaikuttamaan turvaresidenssien perustamiseen uhatuille kirjoittajille suomalaisissa kaupungeissa. Kieli- ja käännöskomitea keskittyy kielellisiä oikeuksia koskeviin kysymyksiin ja julkaisee aiheeseen liittyviä tekstejä Suomen PEN:in Vapaa sana -sarjassa. Naiskomitea edistää kirjoittavien naisten ilmaisunvapautta  ja järjestää aktiivisesti tapahtumia. Rauhankomitea keskittyy kysymyksiin, jotka koskevat ilmaisunvapautta ja rauhantyötä. Konflikteista vapaiden keskustelualueiden järjestäminen on yksi PEN:in keskeisistä tehtävistä.

Helmikuussa 2017 Suomen PEN:n vuosikokous perusteti viidennen komitean, Tietokirjoittajien ja tutkijoiden komitean, tukeakseen yhä ahtaammalle työssään joutuvien tieteentekijöiden ilmaisunvapautta. Siten myös tietokirjoittajien on mahdollista hakea Suomen PEN:in jäsenyyttä.

Artikkelikuvassa Suomen PEN:in puheenjohtaja Sirpa Kähkönen avaa Boris Nemtsovin muistomielenosoituksen helmikuussa 2015. Oikealla PEN:in edellinen puheenjohtaja Jarkko Tontti. Kuva: J.P. Pulkkinen.