Vainottujen kirjailijoiden komitea

PENin ihmisoikeustyön syvintä ydintä on sananvapautensa harjoittamisen vuoksi vangittujen tai uhattujen kirjailijoiden ja kirjallista työtä tekevien taiteilijoiden puolesta kampanjoiminen.

PENin edustajat raportoivat ympäri maailmaa tapahtuvista kirjailijoiden ja toimittajien murhista, kidutuksista, katoamisista, pahoinpitelyistä, uhkailuista – monenlaisista kirjallisen maailman toimijoihin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista.

Vuosittain tapetaan kymmeniä kirjailijoita ja toimittajia. Monet kirjoittamisen ammattilaiset saavat osakseen uhkauksia ja väkivaltaa työnsä takia. Eräs keino mitata minkä tahansa yhteiskunnan avoimuutta, oikeudenmukaisuutta ja maan demokratian tilaa onkin tutkia, kuinka vapaa sen lehdistö on.

PEN ottaa kantaa näitä epäkohtia vastaan ja nostaa niitä julkiseen keskusteluun. PEN vetoaa viranomaisiin, jotta tilanne kohenisi. PEN pitää myös yhteyttä vankeihin ja näiden perheisiin. PEN saattaa kyetä auttamaan vainottuja pakenemaan toisaalle, vaikka valitettavasti lähtijöitä on monin verroin enemmän kuin on levähdyspaikkoja vapaissa turvasatamissa kuten kirjailijoiden ja toimittajien residensseissä.

Suomen PENin kunniajäsenet

PEN-keskukset ympäri maailmaa valitsevat niin kutsuttuja adoptiovankeja eli kunniajäseniä. joiden tapauksista tiedotetaan ja joiden puolesta vedotaan viranomaisiin.

Dawit Isaak, Eritrea

Uladzimir Njakljaeu, Valko-Venäjä

Nasrin Sotoudeh, Iran

Yhteystiedot

Komitean puheenjohtajina toimivat Iida Simes ja Janne Huuskonen.
wipc(at)suomenpen.fi

Artikkelikuva: Vangittujen kirjailijoiden komiteoiden toimintaan keskittyvässä ryhmäkeskustelussa keskusteltiin PENin turvaresidenssitoiminnasta eri Pohjoismaissa. Kuva pohjoismais-virolaisesta PEN-kokouksesta Helsingissä 2016.