PENin peruskirja

Kansainvälisen PENin peruskirja

Vaikkakin kirjallisuus on alkuperältään kansallista, se ei tunne rajoja, vaan sen tulee olla kansakuntien yhteisomaisuutta ja riippumaton poliittisista tai kansainvälisistä selkkauksista.

Taideteokset on jätettävä koskemattomiksi kansallisten tai poliittisten ristiriitojen ilmetessä kaikissa olosuhteissa ja erityisesti sodan aikana, sillä taide on koko ihmiskunnan yhteistä perintöä.

PEN:in jäsenten on kaikkina aikoina käytettävä vaikutusvaltaansa kansakuntien välisen keskinäisen yhteisymmärryksen ja kunnioituksen ylläpitämiseksi. He sitoutuvat parhaan kykynsä mukaan kitkemään pois kaikkea vihaa sekä toimimaan ihanteenaan ihmiskunta, joka elää rauhassa ja tasa-arvossa yhteisessä maailmassaan.

PEN puolustaa ajatusten esteetöntä kulkua kansalaisten sekä eri kansakuntien kesken.Sen jäsenet sitoutuvat vastustamaan kaikkea ilmaisun vapauden tukahduttamista omassa maassaan ja yhteiskunnassaan. PEN kannattaa lehdistön vapautta ja vastustaa mielivaltaista sensuuria rauhan aikana. Järjestön käsityksen mukaan hallitusten, johtavien elinten ja laitosten vapaa arvostelu on välttämätöntä maailman kehittymiselle kohti hyvin organisoitua poliittista ja taloudellista järjestystä. Koska vapaus edellyttää vapaaehtoisia rajoituksia, jäsenet sitoutuvat vastustamaan vapaan lehdistön vääristymiä, kuten väärien tietojen julkistamista, tahallisia valheita sekä tosiasioiden vääristelyä poliittisten ja henkilökohtaisten etujen saavuttamiseksi.

PEN Charterin taustaa PEN Internationalin sivuilla.