#metahdomme

indexKuluvana syksynä kotimaan poliittisella kentällä, mediassa ja kansalaisfoorumeilla on käyty poikkeuksellisen vilkasta keskustelua ihmisoikeuksista ja sananvapaudesta. Yksi selvä keskustelun katalysaattori kansalaisaloitepalvelu, joka on ollut voimassa vuodesta 2012 lähtien. Aloitteen myötä viime aikoina on puhuttanut esimerkiksi sairaanhoitajien oikeus kieltäytyä osallistumisesta abortin suorittamiseen, toisaalta on puitu potilaiden oikeutta tasavertaiseen hoitoon.

Perjantaina 28. marraskuuta eduskunnan täysistunnossa käsitellään aloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Aloitteen hylkääminen sai niukan hyväksynnän lakivaliokunnan äänestyksessä. Perjantaina vastakkain ovat hylkäävä mietintö sekä kansanedustajien vastalause. Lakiehdotus pohjautuu kansalaisaloitteeseen, jonka takana on 65 % suomalaisista. Lakialoite mahdollistaisi myös adoptio-oikeuden hakemiseen samaa sukupuolta oleville pareille.

Kansalaisvyörylle ei näy loppua. Kävijäruuhka kaatoi metahdomme.fi-sivuston tänään. Näemme pian, tuleeko tasa-arvoisesta avioliittolaista ensimmäinen kansalaisaloitteen pohjalta säädetty laki.

”Suomen PEN sanoo ”tahdon” tasa-arvoiselle avioliittolaille, koska tehtävämme on puolustaa ilmaisunvapautta, edistää ihmisten välistä ymmärrystä ja kunnioitusta, olipa kyseessä mikä väestönryhmä tahansa. Useat kirjailijat, kääntäjät ja kustantajat ovat tällä viikolla keränneet adressia tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Suomen PEN on allekirjoittanut sen, sekä liittynyt yritysten ja yhteisöjen joukkoon, jotka kannattavat tasa-arvoista avioliittolakia”, toteaa johtokunnan sihteeri Johanna Sillanpää kirjoituksessaan Tahdon asia. Lue teksti PENin Vapaa sana -sarjassa.

PEN Tiedotus