PENin sananvapauspalkinto 2021 Journalistien tukirahastolle

Suomen PENin sananvapauspalkinto on tunnustus sananvapauden puolesta ansioituneesti toimineelle henkilölle, yhdistykselle tai muulle toimijalle. Vuoden 2021 palkinto myönnetään vuonna 2019 perustetulle Journalistien tukirahastolle. Journalistien tukirahasto on mediatalojen ja alan liittojen yhdessä perustama rahasto, joka auttaa uhkailun, vainon ja muiden häirinnän muotojen kohteeksi joutuneita journalisteja.

Palkinnon perustelut

Myöntämällä palkinnon Journalistien tukirahastolle Suomen PEN haluaa korostaa, että rohkaisevien lauseiden ja ajatusten lisäksi usein tarvitaan myös hyvin konkreettista tukea ja tekoja. Taloudellinen turva ja juridinen apu journalisteille tai muille henkilöille, jotka työnsä tai mielipiteenilmaisunsa takia ovat joutuneet vainoamisen, maalittamisen tai juridisen häirinnän kohteiksi, on tärkeää. Painostus ja vaino saattavat saattavat aiheuttaa monenlaisia raskaita seurauksia yksilölle, joka niiden kohteeksi joutuu, varsinkin jos tukena ei ole työyhteisöä tai työnantajaa. Oikeudenkäyntikulut ovat suuria ja saattavat helposti romahduttaa yksittäisen yksilön talouden ja terveyden. Tämä toimii edelleen pelkovaikuttimena ja näin häirinnän tekijä pyrkii aiheuttamaan itsesensuuria tiedonvälityksen piirissä toimivissa tahoissa. PEN arvostaa elettä, jolla
media-alan yhteisö kantaa yhteistä vastuuta jäsenistään ja näyttää, että ketään ei jätetä yksin.

Hyökkäykset vapaata mediaa vastaan ovat yleistyneet globaalisti ja vaikuttavat muuttuneen järjestelmällisemmiksi ja eräällä tavalla osaksi poliittisen pelin toimintastrategiaa. Toimittajia uhkaillaan fyysisesti kenttätyössä, heitä painostetaan ja vangitaan kyseenalaisin syyttein. Kun aiemmin toimittajan kuolemaan johtavat tapahtumat olivat tyypillisiä sota-alueilla, tapahtuu niitä nyt demokraattisissa, rauhantilassa olevissa maissa yhtä lailla. Monet murhista ovat jääneet selvittämättä ja tutkijoita on epäilty haluttomuudesta selvittää tapauksia. Ongelmamaita ovat esimerkiksi Kiina, Venäjä, Egypti ja Meksiko, mutta myös esimerkiksi Puola ja Unkari.

Myös Suomessa on pyritty vaientamaan toimittajia vihapuhekampanjoin ja uhkauksin, ja toisaalta vaatimalla mediasensuuria. On myös kuultu uhkauksia ja vaatimuksia eri medioiden lakkauttamisesta tai rajoittamisesta. Nämä vaatimukset ovat kohdistuneet Unkarin ja Puolan mallien mukaan myös yleisradiotoimintaan. Suomessa valtiollisen yleisradiotoiminnan tehtävä on tuoda julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin, tukea yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kulttuurisen moniäänisyyden periaatteita, sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille. Se on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä, joka toteutuessaan turvaa kaikkien media-alan toimijoiden toimintavapautta.

Uhkaava vihapuhe on viime vuosina kohdistunut journalistien lisäksi yhä enenevissä määrin myös poliitikoihin, tutkijoihin, virkamiehiin ja viranomaisiin. Vihapuhe pyrkii toimimaan terrorismin mekanismin tavoin: herättämään pelkoa, joka lamauttaa ja vaientaa, estäen osallistumista ja toimintaa. Vihapuhe ei siis kuulu sananvapauden periaatteen piiriin, vaan on nimenomaisesti sen vastaista toimintaa.

Tämän toiminnan seuraukset ovat äärimmäisen vakavia, sillä kun uhkauksia kohdistetaan esimerkiksi journalistiin tai tutkijaan, uhataan koko yhteiskunnan perustaa: ihmisten oikeutta saada tutkittua tietoa, jonka pohjalta maailmankuvan voi muodostaa ja siitä keskustella.

Journalistien tukirahasto on esimerkki siitä, miten yhteisö puolustaa yhdessä jokaista jäsentään, avointa yhteiskuntaa ja vihasta vapaata keskustelua.

Lisätietoa: https://www.jokes-saatio.fi/journalistien-tukirahasto/

Suomen PEN julkaisee kesäkuussa 2021 myös Vihapuhetyökalupakin, josta löytyy apua ja tietoa verkkovihan kohteeksi joutuneille. Julkaisu toteutetaan usealla eri kielellä.

Palkintona Tarmo Hakalan teos Valoon

Vuoden 2021 palkintoteoksen lahjoittaa Tarmo Hakala. Hakala on toiminut kuvataiteilijana valmistuttuaan Vapaasta taidekoulusta vuonna 1989. Hakalalle idän taide on innoituksen lähde ja itäinen ajattelu tärkeä osa elämää. Hakala käyttää teoksissaan kiinalaisia ja japanilaisia papereita ja tussimusteita, japanilaisia ja länsimaisia vesivärejä. Joissakin töissä on mukana öljyväriä, samoin akryyliä. Eräs menetelmä on monotypia, joka antaa töille struktuuria. Kiinan ja Japanin perinteinen maisemamaalaus ja se kuinka traditio on mukana tämän päivän taiteessa elävänä ja alati muuttuvana on Hakalalle jatkuva innoituksen lähde. Runous ja musiikki merkitsevät hänelle paljon ja herättävät halun maalata, samoin kuin liikkuminen luonnossa ja matkustaminen. Eräs Hakalan työn lähteistä on Italia ja maan taide, niin vanha kuin uusikin. Tämä näkyy esimerkiksi Firenze-sarjassa. ”Minulle taide on elämän mittainen prosessi,” toteaa Hakala.

Palkintotilaisuus järjestettiin Lapinlahden Lähteellä 17.6.2021

Palkintotilaisuudessa esiintyi laulaja-lauluntekijä John McGregor. Hänen esikoisalbuminsa Joki (2005) oli arvostelumenestys, saaden muun muassa Soundi-lehdeltä täydet viisi tähteä. Vuonna 2007 julkaistu Maa ei oo pimee valittiin Soundin vuoden albumiksi. ”McGregorin laulut ovat galaksien laulua, hitaasti kääntyvän planeettojen raukeaa sinfoniaa. Yhtäältä niissä kuuluu Sigur Ros’in ja Stars of The Lid’in kaltaisten yhtyeiden maailma. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoituksellista. Pikemminkin kyse on synkroniasta, siitä miten luonnon keskelle muuttanut ihminen löytää samoja kontrapunkteja hektiselle kulttuurillemme kuin kollegansa Islannissa tai Teksasissa. Katsoo sulavaan jäähän, kuuntelee sen hiljaista laulua, ja antaa sen kulkea lävitseen.” (Jean Ramsay)

Suomen PENin sananvapauspalkinto julkistetaan tavallisesti jo alkuvuodesta vuosikokouksen yhteydessä. Tänä vuonna julkistus viivästyi, kun odoteltiin yleisötapahtuman mahdollisuutta.

PEN Tiedotus