Rumba pels drets humans

Espai Jove La Fontana, Ricardo Gonz·lez Alfonso, en una entrevista telefÛnica. Barcelona, hoy 9 de diciembre de 2010. Foto: Europarl/Angel Yu

Johanna Sillanpää