Kvinnokommittén

Kvinnokommittén kartlägger de specifika yttrandefrihetsproblem som rör skrivande kvinnor. Kommittén ordnar seminarier, möten, litteraturevenemang och demonstrationer vid behov och försöker påverka skrivande kvinnors ställning i världen.

Alla Finlands PEN medlemmar kan gå med i kommittén, oavsett kön. Skriv till viljatuu(at)gmail.com för att prenumerera på kvinnokommitténs e-postlista.

Kontakt

Vilja-Tuulia Huotarinen

viljatuu(at)gmail.com

Leave a reply