Kvinnokommittén

Kvinnokommittén kartlägger de specifika yttrandefrihetsproblem som rör skrivande kvinnor. Kommittén ordnar seminarier, möten, litteraturevenemang och demonstrationer vid behov och försöker påverka skrivande kvinnors ställning i världen.

Alla Finlands PEN medlemmar kan gå med i kommittén, oavsett kön.

Kontakt

Ordförande för den kommittén är Sabine Forsblom
wwc(at)suomenpen.fi

Leave a reply