Writers at risk-kommittén

I

centrum för PEN:s arbete med människorättsfrågor står att föra kampanjer för författare och andra skribenter som fängslats eller hotats för att de nyttjar sin rätt till yttrandefrihet.

Representanter för PEN rapporterar om författare och journalister som på olika håll i världen utsätts för mord, tortyr, försvinnanden, misshandel och hot – dvs, många slags kränkingar av mänsliga rättigheter gentemot aktörer på det litterära fältet.

Varje år dödas tiotals författare och journalister. Många professionella skribenter utsätts för hot och våld på grund av sitt arbete. Ett sätt att mäta ett lands öppenhet, rättvisa och demokrati är att undersöka hur fri pressen är. PEN tar ställning mot dessa missförhållanden och lyfter fram dem till offentlig diskussion. PEN appellerar till myndigheterna för att förbättra situationen. PEN håller också kontakt med de fängslade och deras familjer. Det är möjligt att PEN kan hjälpa de förföljda att fly till en annan plats, trots att det tyvärr finns mycket fler som behöver skydd än det finns platser för återhämtning i fria tillflyktsorter såsom residens för författare och journalister.

Finlands PEN:s hedersmedlemmar

PEN-centren runt om i världen väljer s.k. adoptionsfångar, dvs. hedersmedlemmar som man rapporterar om, och om vilka man appellerar till myndigheterna.

Dawit Isaak, Eritrea

Uladzimir Njakljaeu, Belarus

Nasrin Sotoudeh, Iran

Kontakt

Ordförande för kommittén är Iida Simes och Janne Huuskonen.
wipc(at)suomenpen.fi