Finlands PEN

Finlands PEN är en yttrandefrihetsförening för författare som grundats år 1928. Den är en del av PEN International som verkar i 100 länder. Enligt sin charter strävar PEN till att främja yttrandefrihet inom litteratur och konst överallt i världen.

Postadress:
Box 84
00131 Helsingfors, Finland
info(at)suomenpen.fi

Styrelsen

Ordförande
Veera Tyhtilä – president(at)suomenpen.fi

Vice ordförande
Oula Silvennoinen – vicepresident(at)suomenpen.fi

Medlemmar i styrelsen
Sabine Forsblom
Joy Hyvärinen
Heikki Jokinen
Oula-Antti Labba
Daniel Malpica
Joonas Maristo
Juha Ruusuvuori

Sekreterare
secretary(at)suomenpen.fi