Finlands PEN

Finlands PEN är en yttrandefrihetsförening för författare som grundats år 1928. Den är en del av PEN International som verkar i 100 länder. Enligt sin charter strävar PEN till att främja yttrandefrihet inom litteratur och konst överallt i världen.

Postadress:
Box 84
00131 Helsingfors, Finland
info(at)suomenpen.fi

Styrelsen

Ordförande
Peter Mickwitz – president(at)suomenpen.fi

Vice ordförande
Iida Simes – vicepresident(at)suomenpen.fi

Medlemmar i styrelsen
Sabine Forsblom
Janne Huuskonen
Joy Hyvärinen
Oula-Antti Labba
Laura Lindstedt
Hope Nwosu
Juha Ruusuvuori

Sekreterare
secretary(at)suomenpen.fi