Fredskommittén

Den internationella Fredskommittén grundades år 1984 under en tid, då skrivande människor upplevde det som särskilt angeläget att samarbeta, eftersom världen genom det kalla kriget delats i öst och väst. De grundande medlemmarna ville sammanföra författare ur olika läger för att utbyta tankar, i synnerhet som de flesta andra dörrar var stängda. Den internationella Fredskommittén (Peace Committee) ordnar årligen en konferens i Bled, där PEN-anslutna författare samlas för att diskutera frågor kring konflikter, fred och yttrandefrihet och skapa utrymme för debatter mellan författare från konfliktområden.

Finlands PENs Fredskommitté strävar efter att främja fredsarbete, yttrandefrihet och internationellt samarbete genom att arrangera diskussioner, evenemang och genom att samarbeta med aktörer inom olika områden. Fredskommittéen möjliggör kommunikation mellan författare av olika bakgrunder och olika instanser, och vill därigenom öka informationsutbytet och en större förståelse.

Kontakt

Ordförande för den kommittén är Peter Mickwitz
wfpc(at)suomenpen.fi