Kommittén för fackboksförfattare och forskare

Denna kommitté bildades på årsmötet 2017 och är veterligen den enda liknande underavdelningen i PEN-familjen. Orsaken till grundandet var att vi inom PEN hört oroväckande fakta om inskränkningar och hot mot forskares och vetenskapliga författares verksamhet. Kommittén kommer att i enlighet med sina grundprinciper verka för frihet att skapa vetenskap och sprida viktig kunskap till allmänheten.

Kommittén kom till som ett resultat av samarbetet med Delegationen för Informationsspridning (TJNK). I organisationens kommuniké 16.2.2017 konstateras följande: ”avsikten är att skapa ett nätverk, som stöder enskilda forskare, (fackboks)författare och journalister då de får destruktiv feedback eller till och med hatretorik riktad mot sig, vilket kan leda till en av rädsla framsprungen självcensur”. PEN inviterar skribenter inom denna kategori att bli medlemmar.

Kontakt: secretary@suomenpen.fi

Bilden är från Tietokirja.fi (30.8.2017). Jaakko Heinimäki diskuterade med Elina Grundström, Sirpa Kähkönen och Matias Turkkila. Bild: Kirsi Reinola.