Kontakt

Finlands PEN är en yttrandefrihetsförening för författare som grundats år 1928. Den är en del av PEN International som verkar i 100 länder. Enligt sin charter strävar PEN till att främja yttrandefrihet inom litteratur och konst överallt i världen.

Finlands PEN

Box 84

00131 Helsingfors

Finland

pentiedotus(at)gmail.com

tel. +358 40 019 5588

Direktionen

Ordförande

Sirpa Kähkönen

sirpanen(at)gmail.com

Vice ordförande

Marianne Bargum

Medlemmar i direktionen

Mojibur Doftori

Vilja-Tuulia Huotarinen

Ville Hänninen

Rita Paqvalén

Leena Parkkinen

J. P. Pulkkinen

Johanna Sillanpää (ersättare)

Lotta Sonninen

Deltidssekreterare

Salla Kosunen

Kommittén

Språk- och översättningskommittén
Ordförande Marianne Bargum

Kommittén för fängslade författare
Ordförande Mojibur Doftori

Kvinnokommittén
Ordförande Vilja-Tuulia Huotarinen

Fredskommittén
Ordförande Veera Tyhtilä