Kontakt

Finlands PEN är en yttrandefrihetsförening för författare som grundats år 1928. Den är en del av PEN International som verkar i 100 länder. Enligt sin charter strävar PEN till att främja yttrandefrihet inom litteratur och konst överallt i världen.

Postadress:
Tekstin talo – Textens hus
Fågelviksgatan 3
00530 Helsinki, Finland
info(at)suomenpen.fi

Styrelsen

Ordförande
Peter Mickwitz – president(at)suomenpen.fi

Vice ordförande
Iida Simes – vicepresident(at)suomenpen.fi

Medlemmar i styrelsen
Minna Castrén
Sabine Forsblom
Olli Heikkonen
Janne Huuskonen
Oula-Antti Labba
Laura Lindstedt
Heikki Valkama

Sekreterare
secretary(at)suomenpen.fi

Kommittén

Språk- och översättningskommittén
Ordförande Leena Manninen

Kommittén för fängslade författare
Ordförande Iida Simes och Janne Huuskonen

Kvinnokommittén
Ordförande Sabine Forsblom

Fredskommittén
Ordförande Peter Mickwitz

Kommittén för fackboksförfattare och forskare
Ordförande