STÖD OSS

Donera yttrandefrihet

Om vi inte har yttrandefrihet kan vi inte berätta för varandra om missförhållanden. Om vi inte har yttrandefrihet hamnar de som talar sanning i fängelse och utsätts till och med för livsfara. Yttrandefriheten är en förutsättning för att litteraturen och vetenskapen ska få blomstra. Utan yttrandefrihet finns ingen demokrati.

PEN är en frivilligorganisation för författare, forskare, journalister, förläggare och bokhandlare, dvs. för hela bokbranschen. PEN stöder yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, samt en djuplodande och kritisk diskussion.

Med din hjälp kan vi tillsammans göra mer. Genom din donation stöder du författare, forskare och konstnärer vars yttrandefrihet är hotad. Genom att donera stöder du också att sanningsenlig information finns tillgänglig, samt att en samhällsdebatt som grundar sig på olika åsikter kan föras.

I årsberättelsen rapporterar vi om hur vi använt medlen. Vi samlar inte in eller publicerar namnen på donatorerna.

Tack för din gåva till yttrandefriheten!

Penninginsamlingskonto: FI73 8146 9710 3030 08, DABAFIHH

Penninginsamlingstillståndets nummer: RA/2023/177

Giltighetstid: 10.02.2023–

Tillståndshavare: Suomen PEN – Finlands PEN ry, FO-nummer 1479576-4

Adress: Textens hus, Fågelviksvägen 3, 00530 Helsingfors eller info@suomenpen.fi

De insamlade medlen används för att:
– skriva petitioner och resolutioner
– genomföra kampanjer och påverka på andra sätt
– idka informations- och publiceringsverksamhet till försvar för yttrandefriheten
– arrangera diskussioner, föreläsningar och kulturevenemang
– stöda hotade och förföljda författare, konstnärer, journalister och andra som försvarar yttrandefriheten, och vilkas egna yttrandefrihet är hotad
-utveckla verksamheten inom Suomen PEN – Finlands PEN ry. Målet år att Finlands PEN ska vara en effektiv försvarare av yttrandefriheten såväl i Finland som internationellt, i samarbete med övriga PEN-center.