Språk- och översättningskommittén

Språk- och översättningskommittén koncentrerar sig på frågor som rör språk och översättning och hur de påverkar författare och läsare. Kommittén strävar efter att främja dialogen mellan språk och kulturer och stöda t.ex. små och trängda språk.

Kontakt

Ordförande för den kommittén är Leena Manninen
tlrc(at)suomenpen.fi

Manifest

Girona manifestet om språkrättigheter

Québecmanifest om översättning av litteratur och om översättarnas rättigheter

Leave a reply