PEN Charter

Internationella PEN:s Charter

Trots att litteraturen till sitt ursprung är nationell känner den inga gränser och den bör vara alla folks gemensamma egendom, oberoende av politiska eller internationella omvälvningar. Konstverk bör under alla omständigheter lämnas orörda vid nationella eller politiska konflikter och i synnerhet under krig, för konsten är hela mänsklighetens gemensamma arv.

PEN:s medlemmar ska ständigt använda sitt inflytande för att upprätthålla samförstånd och respekt nationer emellan. Medlemmarna förbinder sig att efter bästa förmåga motarbeta hat mellan raser, samhällsklasser och folk samt arbeta för att uppnå idealet att mänskligheten lever i fred i vår gemensamma värld.

PEN försvarar tankarnas fria rörlighet mellan medborgare och nationer. Medlemmarna förbinder sig att motarbeta alla försök att kväsa yttrandefriheten i det land och det samhälle de lever i. PEN stöder pressfrihet och motsätter sig godtycklig censur i fredstid. Enligt föreningens syn är det nödvändigt att fritt kunna kritisera regeringar, ledande organ och institutioner för att världen ska kunna utvecklas mot en väl organiserad politisk och ekonomisk ordning.

Eftersom frihet förutsätter frivilliga begränsningar förbinder medlemmarna sig att motarbeta den fria pressens avigsidor, såsom publicering av felaktiga uppgifter, medvetna lögner och förvrängning av fakta i syfte att uppnå politiska och personliga fördelar.