Janne Huuskonen: Julkisen vallan on syytä kunnioittaa lakia ja pitää puhdistuskortit piilossa

Sananvapauteen kuuluu se, että vallankäyttäjiä saa arvostella. Poliitikoilla on laaja sananvapaus, ehkä jopa laajempi kuin rivikansalaisilla. Edellä sanottu on totta. Nimenomaan vallankäyttäjien toimintaa saa Suomessa arvostella. Sananvapautta suojaavat keskeiset säännökset löytyvät perustuslaista ja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta. Ihmisoikeussopimusta tulkitseva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on aivan erityisesti korostanut, että poliitikoilla on oikeus esittää sellaisiakin väitteitä, jotka loukkaavat, liioittelevat ja provosoivat. Poliitikot saavat puhua! Suuressa salissa kansanedustajilla on vieläkin laajempi sananvapaus. Valtiopäiväpuheista ei voi joutua syytteeseen, ellei viisi kuudesosaa eduskunnasta sitä kannata.

Viime aikoina eduskunnassa on esiintynyt halua arvostella hallituksen toiminnan laillisuutta valvoneen apulaisoikeuskanslerin oikeudellisia linjauksia. Ja ei, kyse ei ole ollut kasvottoman oikeuskanslerinviraston toiminnan arvostelusta vaan yksilöidyn viranhaltijan ryöpyttämisestä. Taustalla on tietenkin vaikuttanut se, etteivät apulaisoikeuskanslerin huomiot hallituksen aikeista ole miellyttäneet kaikkia edustajia. Eräs poliitikko ihmetteli, voiko yksi ihminen noin vain torpata hallituksen esityksen. Toinen väläytti, että potkuthan sellaiselle pitäisi antaa.

Ja mitä mainittu laillisuusvalvoja teki? Hän sijaisti matkalla ollutta oikeuskansleria eli hoiti tehtäväänsä valvoa hallituksen päätösten lainmukaisuutta. Hänen arvionsa mukaan kaikkien itärajan ylityspisteiden sulkeminen ei ollut laillisesti perusteltua.

Mutta mikä ongelma siinä on, että hallituspuolueen kansanedustaja vaatii apulaisoikeuskanslerille potkuja? Eikö hänellä ole siihen oikeus?

Sananvapaus perusoikeutena on se ihmisoikeus, jolla puolustetaan kaikkia muita ihmisoikeuksia. Sananvapaus toteutuu maailmassa vain ja ainoastaan oikeusvaltioissa. Oikeusvaltio tarkoittaa käytännössä sitä, että julkinen valta toimii lain mukaan, kunnioittaa demokratiaa ja perusoikeuksia ja on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa. Oikeusvaltiossa jokaisella on oikeus julkisiin palveluihin, väärinkäytöksiä estetään tehokkaasti ja ihmiset luottavat viranomaisiin. Oikeusvaltiossa jokaisella on ääni.

Hallituspuolueiden kansanedustajat voivat toki halutessaan arvostella vaikkapa oikeuskanslerin näkemyksiä. Yleensä valtuuksia olisi kuitenkin hyvä kunnioittaa, valvoja kun siinä virkavastuulla huolehtii oikeusvaltiosta. Vilauttaessaan puhdistuskorttia kansanedustaja horjuttaa myös sananvapauden peruspilareita.

Historia todistaa, että demokraattisesti valitut vallankäyttäjät voivat tuhota demokratiaa suojaavat instituutiot. Siksi erityisesti poliitikkojen pitää nyt olla erityisen valppaana ja suojella oikeusvaltion herkkää tasapainoa.

Jos lainsäätäjä kuitenkin on huolissaan sananvapaudesta, kuten syytä olisi, lakimuutokselle olisi tarvetta. Kansanedustajien sananvapaus on hyvissä kantimissa, mutta korkeimman hallinto-oikeuden joulukuinen verolinjaus paljasti, että tutkiva journalismi uhkaa ajautua vakaviin ongelmiin, ellei verolakeja täsmennetä. Ammattitoimittaja ei voi olla vastuussa kuluista, jos hänen päätoimittajansa julkaistavaksi hyväksymästä jutusta syntyy rikosprosessi. Sellainen voi pahimmillaan johtaa itsesensuuriin, jolloin kansalaisten oikeus saada tietoa yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista heikkenee merkittävästi.

Janne Huuskonen

Janne Huuskonen on kirjailija ja toimittaja sekä Suomen PENin johtokunnan jäsen.

PEN Tiedotus