Kristillisdemokraatit Suomen PEN:in Eduskuntavaalitentissä

Eduskuntavaalitentti 2015

 

Kristillisdemokraatit vastasi kysymyksiimme seuraavasti

(lue Suomen PEN:in kysely kokonaisuudessaan saatteiden kera):

 

1. YK:n ihmisoikeuksien julistus ja sananvapaus

Tiedättekö, mitä YK:n julistus pitää sisällään?

Julistus sisältää ne yleismaailmalliset oikeudet, jotka kuuluvat kaikille ja joita jokaisen YK:n jäsenmaan tulisi noudattaa ja edistää. Julistuksen 1. artiklassa kiteytetään nämä oikeudet: ”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.”

Mikä on mielestänne suurin uhka sananvapaudelle Suomessa tällä hetkellä?

Väkivalta ja väkivallalla uhkaaminen ovat ilmiöitä, jotka ovat pienessä mittakaavassa rantautuneet myös Suomeen. Kaikilla tulee olla oikeus ilmaista mielipiteensä ilman pelkoa joutua uhatuksi.

 

2. Sananvapaus ja uskonto

Onko puolueenne valmis keskustelemaan pykälän kumoamisesta Suomessa?

Emme näe sitä tarpeellisena. Pitää huomioida, että Suomessa saa vapaasti kritisoida myös uskontoja.

Jos kannatatte pykälän uudelleenmuotoilua, miten sitä tulisi muokata?

Jos haluatte säilyttää pykälän, millä perustelette sitä?

Emme halua edistää sellaista asenneilmapiiriä, jossa pilkataan toisten ihmisten pyhinä pitämiä asioita tarkoitushakuisesti. Nykylaki ei estä uskontojen ja uskonnollisten ilmiöiden avointa kritisointia.

 

3. Kulttuurinen monimuotoisuus

Ruotsin kieli Suomessa

Kuinka tärkeää kaksikielisyyden turvaaminen on puolueellenne ja toimenpiteillä edistätte kaksikielisyyttä jatkossa?

Kristillisdemokraatit on kaksikielinen puolue, joka haluaa säilyttää Suomen kaksikielisenä. Haluamme turvata palvelut molemmilla kansalliskielillä niitä tarvitseville. Koko eduskuntaryhmämme äänesti kouluruotsin pakollisuudesta luopumista ehdottanutta kansalaisaloitetta vastaan eduskunnassa.

Mikä on kantanne kokeiluun, jossa tutkitaan alueellisia vaihtoehtoja ruotsin kielen opiskelulle?

Venäjän kielen opiskelua tulee mielestämme edistää erityisesti Itä-Suomessa. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että samalla säilytetään ruotsin opetus koko maassa. Ryhmämme äänesti eduskunnassa kokeilun mahdollistavaa lausumaa vastaan.

Saame

Mikä on puolueenne kanta ILO 169 -sopimukseen?

Kannatamme sopimuksen ratifioimista.

Mitä puolueenne tekee ja tulee tekemään saamelaisten oikeuksien, kulttuurin ja kielten elinvoimaisuuden edistämiseksi Suomessa?

Haluamme turvata kaikkien saamelaisten oikeuden ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamen kielen asema on turvattava ja sen opetuksen taso säilytettävä.

 

4. Turvapaikat ja vapaa liikkuvuus

Turvakaupunkiverkosto

Millaisia mahdollisuuksia näette turvakaupunkiverkoston kehittämiselle?

Turvakaupunkiverkoston luominen on kannatettava ajatus, jota olemme valmiita selvittämään ja tukemaan. Suomen tulisi aktiivisesti pyrkiä auttamaan toimittajia, kirjailijoita ja muita toisinajattelijoita, joita vainotaan kotimaissaan.

Paperittomien terveyspalvelut

Mikä on puolueenne kanta paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestämiseen?

Paperittomat henkilöt ja henkilöt, jotka ovat Suomessa ilman oleskelulupaa, ovat jo nyt oikeutettuja kiireelliseen hoitoon. Oikeuksien laajentaminen tulee tehdä vastuullisella ja kestävällä tavalla, jottei terveydenhoitojärjestelmämme joudu kestämättömään tilanteeseen.

Tulisiko esitykseen tehdä lisäyksiä tai muutoksia – jos pitäisi, niin millaisia?

 

5. Verkkoseuranta ja -vakoilu

Mikä on puolueenne kanta verkkovalvontalakiin?

Tarvitsemme kattavan verkkovalvontalain, jossa määritellään viranomaisten oikeudet verkkovalvontaan tiedon saamiseksi kaikkein vakavimmista Suomeen kohdistuvista uhkista, kuten terrorismi ja sotilaalliset uhat. Hyvä ja kattava lainsäädäntö on tärkeää myös ihmisten yksityisyyden suojan kannalta.

Millaisia keinoja näette kansalaisten turvallisuuden ja sananvapauden suojelemisessa yksilön oikeuksia loukkaamatta?

Tiedustelu tulee rajata kansalliseen turvallisuuteen kohdistuviin kaikkein vakavimpiin uhkiin. Viranomaisten oman valvonnan lisäksi toimintaa tulee valvoa tarkasti ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta. Täsmälliset säännökset esimerkiksi tietojen käsittelystä, säilyttämisestä, luovuttamisesta ja hävittämisestä suojelevat yksilön oikeuksia.

Miten Edward Snowdenin tapaus tulisi ratkaista?

Snowdenin tapaus on Yhdysvaltojen oikeuslaitoksen ratkaistavissa.

 

6. Arvonlisävero

Mikä on puolueenne kanta kirjojen, lehtien ja sähkö- ja äänikirjojen arvonlisäverotukseen?

Mielestämme sähköisille kirjoilla ja lehdillä tulisi olla sama arvonlisävero kuin painotuotteilla.

PEN Tiedotus