Kultainen kielemme -paneelikeskustelu saamenkielisestä kirjallisuudesta Ijahis idjassa Inarissa 16.8.2019

Kultainen kielemme – Suomen PEN järjestää alkuperäiskansojen musiikkifestivaali Ijahis idjassa (Yötön yö) Inarissa 16.8.2019 paneelikeskustelun saamenkielisestä kirjallisuudesta YK:n alkuperäiskansojen kielten vuoden kunniaksi.

Gollegiellamet – Suoma PEN-klubba lágida Ijahis ijas Anáris 16.8.2019 panelaságastallama sámegiel girjjálašvuođas ON eamiálbmotgielaid jagi gudnin.

Ijahis idja -festivaalin ohjelma on julkaistu

Elokuussa järjestettävän Ijahis idja -alkuperäiskansojen musiikkifestivaalin ohjelma on julkaistu. Inarissa kuudettatoista kertaa järjestettävän festivaalin teemana ovat YK:n alkuperäiskansojen kielten vuoden innoittamana saamen kielet.  Festivaaliviikonlopun tarjontaan kuuluu konserttien ohella keskusteluareena, saamelaiset urheilukilpailut, saamelaiskäsityömarkkinat sekä lasten ja nuorten omaa ohjelmaa.

Tapahtuma alkaa perjantaina 16.8. lasten- ja nuortenpäivällä. Päivän aikana ennakkoon ilmoittautuneet lapset ja nuoret osallistuvat työpajoihin sekä pääsevät näkemään saamelaisia lyhytelokuvia. Omaa osaamistaan lapset ja nuoret pääsevät esittämään Násttážat-nuortenkonsertissa. Konsertissa esiintyvät myös Wimme Saari, Mihkku Laiti ja alkuperäiskansavieras Aydar Churupov. Churupov tulee Siperiasta Altain alueelta ja on Telengit-kansanryhmän edustaja.

Festivaali avataan perjantaina klo. 18.00. Avajaisohjelmassa esiintyvät joikaaja Nils-Heikki Paltto sekä runoilija Inger-Mari Aikio. Samaan aikaan myös saamelaiskäsityömarkkinat aukeavat. Avajaisten jälkeen ulkolavalla alkaa Ijahis idja -areena. YK:n alkuperäiskansojen kielten vuoden kunniaksi sananvapausjärjestö Suomen PEN järjestää paneelikeskustelun Kultainen kielemme saamenkielisen kirjallisuuden merkityksestä saamelaiskulttuurille, saamelaisyhteisölle sekä uhanalaisille saamen kielille. Paneelikeskustelun vetää Suomen PENin johtokunnan jäsen sekä kieli- ja käännöskomitean puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi.

Perjantain konsertit Ijahis idjan päälavalla aloittaa inarinsaamelainen laulaja ja livđe-perinteen taitaja Anna Morottaja. Hän julkaisee konsertissa debyyttialbuminsa. Hänen jälkeensä lavalle nousee vastikään uuden albumin julkaissut Niko Valkeapää yhtyeineen. Seuraavaksi vuorossa on kenties tunnetuin saamelaisartisti, norjansaamelainen laulaja Mari Boine. Valkeapään tavoin myös Boine on hiljattain julkaissut uutta musiikkia. Perjantain konsertit päättää vauhdikkaasti DJ-kollektiivi Article 3, joka soittaa saamelaismusiikkia sekä muiden alkuperäiskansojen musiikkia.

Lauantaina 17.8. ohjelma alkaa konsertilla saamelaismuseo Siidan ulkomuseossa Tirron tuvassa. Intiimissä konsertissa esiintyy joikaaja Wimme Saari. Konsertin liput myydään Siidasta tapahtumaviikolla.

Festivaalialue aukeaa lauantaina klo. 15.00. Perjantaina alkaneet saamelaiskäsityömarkkinat jatkuvat alueella. Ijahis idja -festivaalin lauantain alkuillassa on perinteisesti päästy nauttimaan musiikista myös saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen auditoriossa ja niin on myös tänä vuonna. Festivaalin teemakonsertti Haluaisin sitoo kiehtovalla tavalla yhteen runouden, laulut, joiut ja musiikin. Mukana ovat Niko Valkeapää, Inger-Mari Aikio, Ánná Káisa Partapuoli ja Øystein Nilsen.

Lauantaina ulkolavan ohjelman avaa Máttut-konsertti. Konsertissa Jauristunturin joikuja joikaavat Anna-Reetta Niemelä, Matias Niemelä, Petra Biret Magga-Vars ja Anna Näkkäläjärvi-Länsman. Janne Lappalainen säestää kielisoittimilla ja perkussioilla. Ijahis idjan ulkolavalla esiintyvät lauantaina myös joikaaja Øystein Nilsen, alkuperäiskansavieras Aydar Churupov, uumajansaamenkielinen laulaja Katarina Barruk yhtyeineen, pop-yhtye Isák sekä legendaarinen folkrock-yhtye Sančuari. Edellä mainitut artistit esiintyvät ensimmäistä kertaa Ijahis idja -festivaalilla. Konserttien ohessa urheillaan. Lajina on nopeatempoinen ja tarkkuutta vaativa suopunginheitto. Kilpailu käydään Sajoksen piha-alueella.

Ijahis idja 16.–17.8.2019 Inarissa. Ennakkolipunmyynti alkaa 5.7.2019.

Ijahis idjan järjestävät Anára Sámisearvi ry, Saamelaiskäräjät, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Saamelaismuseo Siida, Suomen PEN, Inarin kunta ja Yle Sápmi. Festivaalin yhteistyökumppanit ovat Hotelli Kultahovi, Wilderness Hotel Inari ja Hotelli Inari.

Lisätietoja: http://www.ijahisidja.fi/

Ijahis idja -festivaalin ohjelma on julkaistu

ijahis idja – festivála prográmma lea almmustahtton

Ijahis idja -eamiálbmogiid musihkkafestivála prográmma lea almmustahtton odne. Festivála ordnejuvvo borgemánus Anáris jo guhttanuppelogát geardde ja dán jagaš temá lea ON:id eamiálbmogiid giellajagi mielde sámegielat. Festiválavahkkolohppii gullet konsearttaid lassin ságastallanarena, duodjemárkanat, sámi valástallangilvvut ja mánáid ja nuoraid prográmma.

Dáhpáhus álgá bearjadaga 16.8. mánáid- ja nuoraidprográmmain. Beaivvi áigge ovddalgihtii almmuhan mánát ja nuorat oassálastet bargobájiide ja besset geahččat sámi filmmaid. Sii besset maiddái čájehit iežaset dáidduid Násttážat-konsearttas. Konsearttas loaiddastit maiddái Wimme Saari, Mihkku Laiti ja eamiálbmotguossi Aydar Churupov. Churupov boahtá Siperias Altai-guovllus ja ovddasta Telengit-álbmotjoavkku.

Festivála rahppojuvvo bearjadaga dmu. 18.00. Rahpanprográmmas loaiddasteaba juoigi Nils-Heikki Paltto ja diktačálli Inger-Mari Aikio. Seamma áigge rahpasit maiddái duodjemárkanat. Rahpanprográmma maŋŋá olgolávddis álgá Ijahis idja -arena. ON:id eamiálbmogiid giellajagi gudnin sátnefriddjavuođaorganisašuvdna Suoma PEN lágida panelaságastallama Gollegiellamet sámegielat girjjálašvuođa mearkkašumis sámekultuvrii, sámeservošii ja áitatvuloš sámegielaide. Panelaságastallama jođiha Suoma PEN-klubba stivrra lahttu sihke giella- ja jorgalankomitea ságadoalli Pirita Näkkäläjärvi.

Bearjadaga konsearttaid Ijahis ija váldolávddis álggaha anáraš lávlu ja livđe-čeahppi Anna Morottaja. Son almmustahttá konsearttas iežas debyhtaalbuma. Su maŋŋá lávdái gorgŋe aiddo ođđa cd-skearru almmuhan Niko Valkeapää musihkkajoavkkuinis. Čuovvovažžan lea vuorus vejolaččat dovdosamos sámeartista, Mari Boine. Nugo Valkeapää de maiddái Boine lea gieskat almmustahttán ođđa musihka. Bearjadaga konsearttat nohket sihkkarit garra leavttuin go DJ-joavku Article 3 čuojaha sámemusihka ja eará eamiálbmogiid musihka.

Lávvardaga 17.8. prográmma álgá konsearttain sámemusea Siidda olgomuseas Itnetvári stobus. Smávva stohpokonsearttas loaiddasta Wimme Saari. Konseartta bileahtat vuvdojuvvojit Siiddas dáhpáhusvahkus.

Festiválaguovlu rahpasa lávvardaga dmu. 15.00. Bearjadaga álgán duodjemárkanat joatkašuvvet dalle. Ijahis idja -festivála lávvardaga álgoeahkedis leat dábálaččat beassan návddašit musihkas maiddái sámekulturguovddáš Sajosa auditorios ja nu lea maiddái dán jagi. Festivála temákonsearta Háliidivččen čatná geasuheaddji vugiin oktii divttaid, lávlagiid, luđiid ja musihka. Fárus leat Niko Valkeapää, Inger-Mari Aikio, Ánná Káisa Partapuoli ja Øystein Nilsen.

Lávvardaga olgolávddi prográmma rahpá Máttut-konsearta. Konsearttas Jávrrešduoddara luđiid juiget Anna-Reetta Niemelä, Matias Niemelä, Petra Biret Magga-Vars ja Anna Näkkäläjärvi-Länsman. Janne Lappalainen lea mielde čuojaheame giellainstrumeanttaid ja perkušuvnnaid. Ijahis ija olgolávddis loaiddastit lávvardaga maiddái juoigi Øystein Nilsen, eamiálbmotguossi Aydar Churupov, ubmisámegielat lávlu Katarina Barruk musihkkajoavkkuinis, bivnnut pop-joavku Isák ja legendáralaš folkrock-joavku Sančuari. Ovddabealde máinnašuvvon artisttat čuojahit vuosttaš geardde Ijahis idja -festiválas. Konsearttaid olis festiválaguossit besset njoarostit. Jođánis ja dárkilvuođa gáibideaddji gilvu lágiduvvo Sajosa šiljus.

Ijahis idja 16.–17.8.2019 Anáris. Bileahtaid ovddalgihtii vuovdin álgá 5.7.2019.

Ijahis ija ordnejit Anára Sámisearvi ry, Sámediggi, Sámi oahpahusguovddáš, Sámemusea Siida, Suoma PEN-klubba, Anára gielda ja Yle Sápmi. Festivála ovttasbargoguoimmit leat Hotealla Kultahovi, Wilderness Hotel Inari ja Hotealla Inari.

http://www.ijahisidja.fi/

PEN Tiedotus