Lobsang Chokta Trotsik: Tiibetiläisen tarina

Kielellinen moninaisuus on maailmanperintö, jota täytyy arvostaa ja vaalia. Jokaisella kieliyhteisöllä on oikeus käyttää omaa kieltään virallisena kielenään omalla alueellaan, todetaan vuonna 2011 laaditussa PEN Internationalin kieli- ja käännöskomitean Gironan manifestissa.

Kielelliset oikeudet ovat PENin tämän vuoden kantava teema, joka tulee näkymään ja kuulumaan lokakuussa Kirgisian Bishkekissä, jossa järjestetään PENin 80. maailmankongerssi.

Kielellisistä oikeuksista keskusteltiin myös tämän vuoden heinäkuussa Espanjan Gironassa PEN-keskusten kieli- ja käännöskomiteoiden tapaamisessa. Suomen PENiä Gironan kokouksessa edusti Marianne Bargum. Seminaarissa oli näkyvästi esillä järjestävän tahon eli Katalonian tilanne, mutta alustuksien joukossa kuultiin myös puheenvuoro Tiibetistä.

Vapaa Sana -sarjassa julkaistaan nyt Tiibetiläisen tarina, osa Gironassa puhuneen Lobsan Chokta Trotsikin alustusta. Tiibetin PENin varapuheenjohtaja kertoo tiibetin kielen tärkeydestä ja asemasta, mutta myös oman, maanpaossa elävän tiibetiläisen tarinan. Alustus on luettavissa kokonaisuudessaan Katalonian PENin sivuilla usealla eri kielellä.

Tiibetin kieli on ainutlaatuinen ja rikas kieli, jolla on pitkä historia. Se eroaa täysin kiinasta ja muista kielistä. Tutkijoiden mukaan kieltä puhuu 14 miljoonaa ihmistä Himalajan alueella, tiibetiläiset mukaan lukien, Lobsan Chokta aloittaa.

PEN Tiedotus