Parempaa suojelua pakolaisille – allekirjoita vetoomus

Kansainvälinen kirjoittajien sananvapausjärjestö PEN vaatii parempaa suojelua pakolaisille

9.9.2015

Yli 1 100 kirjailijaa allekirjoitti Kansainvälisen PEN:in aloitteen pakolaisten paremmasta suojelusta ja EU:n yhteisestä turvapaikkalaista keväällä 2015. Vetoomus luovutettiin Euroopan parlamentin puhemies Martin Schultzille huhtikuussa. Kaikille avoin vetoomus on luettavissa ja allekirjoitettavissa Kansainvälisen PEN:n verkkosivuilla. PEN toistaa kutsunsa EU-valtioille ja kansalaisille:

Euroopan unionin jäsenvaltioiden on luotava yhteinen, humaani turvapaikkalaisto sekä resurssit menettelytavoille, joita eivät säätele kansalliset intressit vaan solidaarisuuden henki ja ymmärrys vastuusta. Suojelun tarjoaminen uhatuille ihmisille on velvollisuus, jota täytyy noudattaa ehdoitta.

Euroopan tulee auttaa epätoivoiseen tilanteeseen ajautuneita ihmisiä ja tarjota heille mahdollisuus pakoteihin. Välittömässä vaarassa olevien ihmisten tulee voida luoda suora yhteys eurooppalaisten valtioiden lähetystöihin kotimaastaan, jotta he voivat hakea humanitaarista viisumia. Pakolaisten ei pitäisi joutua vaarantamaan henkeään tullakseen Eurooppaan. Jos he etsivät turvapaikkaa, heitä ei saa kohdella kuin rikollisia.

Turvapaikanhakijat ansaitsevat samanlaisen inhimillisen kohtelun kaikissa EU-maissa ja heillä täytyy olla yhteneväinen oikeus reiluun turvapaikanhakuprosessiin. Ihmisten on saatava elää siellä, missä heillä on ystäviä tai kontakteja, eikä heitä tule pakottaa pysymään maassa, johon he saapuvat ensimmäisenä.

Jotta pakolaisilla olisi mahdollisuus tasa-arvoiseen kohteluun kaikissa EU-maissa, taloudelliset kulut tulisi jakaa oikeudenmukaisesti EU-maiden kesken. PEN ehdottaa eurooppalaisen pakolaisrahaston perustamista, jonka kustantavat jäsenmaat mahdollisuuksiensa mukaan. Rahasto takaisi pakolaisille paikallisista ennakkoluuloista ja muuttuvista asenteista riippumattoman kohtalon. Euroopan unioni on tunnistettava yhdeksi yleiseksi suojelualueeksi pakolaisille.

Euroopan rajoilla turvatarkastukset tulee tunnistaa välttämättömiksi kansallisen turvallisuuden takaamisen kannalta, mutta ne eivät saa vaarantaa pakolaisten henkiä. Pakolaisten kuolemia ei tule luvallistaa tai suvaita rajojen suojelun nimissä. Ihmiselämän suojelemisen on tultava tärkeysjärjestyksessä ensin.

Suomen PEN:in puolesta

Sirpa Kähkönen, puheenjohtaja

Johanna Sillanpää, toiminnanjohtaja

pentiedotus@gmail.com

Allekirjoita vetoomus Kansainvälisen PEN:in sivuilla.

Lisätietoja:

Kansainvälisen PEN:in tiedote 8.9.2015

Suomen PEN:in tiedote 15.4.2015

PEN Tiedotus