PEN Internationalin kongressi 2009 Linzissä

PEN Internationalin 75. kongressi – Linz, Itävalta 19.- 22.10.2009

Kirjailijoiden sananvapausjärjestö International PEN järjesti vuosikongressinsa Linzissä Itävallassa. Suomen PENiä kokouksessa edustivat puheenjohtaja Lauri Otonkoski ja varapuheenjohtaja Jarkko Tontti.

Päätöslauselmaehdotuksia käsitellään PEN-kongresseissa ennen päätökset sinetöivää yleiskokousta järjestettävissä komiteakokouksissa. Kiivainta keskustelua nostatti Unkarin PENin ehdottama päätöslauselma Slovakian uutta kielilakia vastaan (kts. netissä esim. European Bureau for Lesser-Used Languages –kotisivut/Slovakia). Unkarin edustaja tosin ilmoitti kokouksessa, ettei Unkarin PEN tiedä kuka on heidän nimissään toimittanut julkilausumaehdotuksen Kansainväliselle PENille ja veti ehdotuksen pois esityslistalta.  Tähän kovin epäselväksi jääneeseen asiaan varmasti palataan, sillä tunnelmat olivat lievimmin ilmaistuna kuumat.

Kongressin yleiskokous valitsi Kansainväliselle PENille uuden puheenjohtajan. Kuusi vuotta järjestöä johtanut tšekkiläinen Jirí Grušá jätti tehtävänsä kahden kauden jälkeen. Valituksi tuli kanadalainen kirjailija ja esseisti John Ralston Saul, joka on toiminut pitkään Kanadan PENin puheenjohtajana. Saul on saanut muun muassa chileläisen Pablo Neruda-, italialaisen Premio Letterario Internazionale– ja ranskalaisen  Chevalier des Arts et des Lettres de France –palkinnon työstään.

Valintansa jälkeen Saul totesi, että PEN on maailman vanhin ja tärkein kansainvälinen sananvapaus- ja kirjallisuusjärjestö. Yli 1000 vangittua kirjoittajaa odottaa PENin apua. Hän painotti myös populismin luomia uhkia, jotka ovat vahvistuneet 9.11. –terrori-iskujen jälkeen. Saul tunnetaan vähemmistö- ja alkuperäiskielien puolestapuhujana.

Myös Kansainvälisen PENin johtokuntaan (Board) valittiin uusia jäseniä. Suomen PEN toimi kongressissa aktiivisesti tšekkiläisen Markéta Hejkalován valinnan puolesta. Hejkalová on paitsi kustantaja ja kirjailija myös kääntäjä. Hän on kääntänyt tšekiksi muun muassa Mika Waltarin ja Leena Lehtolaisen teoksia sekä kirjoittanut Mika Waltarin elämäkerran, joka on ilmestynyt myös englanniksi. Vuosina 1996-1999 hän asui työskenteli Tšekin Suomen suurlähetystössä Helsingissä. Hejkalová tuli valituksi ja sai eniten ääniä ehdokkaista.

Suomen PENin entinen puheenjohtaja ja Kansainvälisen PENin entinen johtokunnan jäsen Elisabeth Nordgren valittiin Search Committeen jäseneksi. Search Committeen tehtävä on etsiä sopivia henkilöitä Kansainvälisen PENin luottamustehtäviin ja valvoa, että koko valintaprosessin aikana noudatetaan järjestön voimassa olevia sääntöjä.

Kokouksessa käsiteltiin Kansainvälisen PENin edellisen toimintavuoden toimintakertomus sekä eri komiteoiden raportit. Keskeisin toiminta-alue on Writers in Prison Committee. Muita pysyviä komiteoita ovat Writers for Peace, Translation and Linguistic Rights Committee, Women Writers Committee sekä Writers in Exile Committee.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma seuraaville kolmelle vuodelle (Our Story 2010-2012). Suunnitelmassa painotetaan kirjallisuuden roolia järjestön toiminnassa, joka näkyy muun muassa vuosittaisen kansainvälisen kirjallisuusfestivaalin järjestämisenä ja PEN International Magazine –lehden toiminnan tehostamisena. Kansainvälinen talouskriisi asettaa järjestölle rahoitushaasteita; vain kymmenen prosenttia Kansainvälisen PENin tuloista koostuu eri maiden PEN-keskusten maksamista jäsenmaksuista.

Uusiksi PEN-keskuksiksi hyväksyttiin jäsenyyttä hakeneet järjestöt Albaniasta, Bahrainista, Mongoliasta ja Tunisiasta. Keskustelua käytiin siitä, voidaanko sellaisia keskuksia valita, joiden edustajia ei ole kongressissa paikalla.  Eugene Schoulgin korosti, että Kansainvälisen PENin Lontoon toimisto on huolella tutkinut hakijoiden taustat. Poissaolon syynä voivat olla ykisnkertaisesti matkarahojen puute tai viisumiongelmat. Näiden perusteella ei hakijoita haluttu hylätä.

Kokous antoi julkilausumia ajankohtaisista sananvapauskysymyksistä. Suomen PEN oli mukana esittämässä Ruotsin PENin aloitteesta tehtyä julkilausumaa ruotsalais-eritrealaisen kirjailijan Dawit Isaakin vapauttamiseksi. Isaak on ollut vankilassa Eritreassa vuodesta 2001 alkaen allekirjoitettuaan hallitusta kritisoineen avoimen kirjeen. Muut julkilausumat käsittelivät sanavapausongelmia Iranissa, Turkissa, Venäjällä, Kuubassa, Kiinassa, Georgiassa, Vietnamissa sekä eri Amerikan mantereen maissa.

Nämä kaikki hyväksyttiin yksimielisesti. Äänet jakautuivat Googlea vastaan esitetyn julkilausuman kohdalla. Saksan PENin laatimassa ehdotuksessa Googlea moititaan kirjojen skannauksesta ja tämän myötä syntyvistä tekijänoikeusloukkauksista. Puheenvuoroissa korostettiin toisaalta sitä, että verkossa leviävä kirjallisuus tavoittaa helpommin myös köyhempien maiden yleisön ja lukijakunnan.  Tässä asiassa, joka itse asiassa kuuluu enemmänkin kirjailijaliittojen toimialaan, Suomen PEN äänesti tyhjää.

Lauri Otonkoski                 Jarkko Tontti

PEN Tiedotus