Uskonnon halventaminen ja sananvapaus

Muutos 2011 –puolueen järjestämässä musiikki-illassa 28.1.otsikoltaan Crushing the Balls of Muhammad yhtye Frostbitten Kingdom on keikkansa päätteeksi repinyt Koraanin ja pannut islamin pyhän kirjan yleisön joukkoon kiertämään ja julkisesti häpäistäväksi.

Uskonnon halventamisen ja sananvapauden suhde on visainen kysymys kautta maailman. Suomen PENin kanta on, että uskonnon halventamisen kriminalisoinnista on luovuttava. Keskeinen lähtökohta toki edelleen on, että jokaiselle on taattava oikeus harjoittaa omaa uskontoaan kohtaamatta syrjintää tai minkäänlaisia aggression muotoja. Olemassa oleva lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset takaavat uskonnonvapauden ja suojaavat kansalaisia vihapuheelta ja muilta rikoksilta. Kansainvälisen PENin globaali verkosto onkin huolestunut YK:n toimielimissä valmistelluista suunnitelmista kieltää kansainvälisillä sopimuksilla uskonnon halventaminen.

PEN katsoo, että ihmisoikeudet suojelevat ihmisiä yksilöinä, eivät instituutioita tai uskontoja. Uskontojen halventamisen kriminalisointi estää merkittävällä tavalla kriittistä keskustelua uskontojen varjolla tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista. Se myös tarjoaa ääriliikkeille mahdollisuuden esiintyä julkisuudessa sananvapauden marttyyreina. Juuri tähän asemaan Muutos 2011 –puolue on nyt tyrkyttäytymässä.

Esimerkiksi Iranin sisäinen tilanne osoittaa kuinka uskonnon halventamisen kriminalisointi antaa pikemminkin hallituksille mahdollisuuksia tehostaa vallankäyttöään kansalaisten suuntaan kuin suojaa heidän oikeuttaan harjoittaa uskontoaan.

Kirjan tuhoaminen edustaa kuitenkin pyrkimystä äärimmäiseen sensuuriin. Kirjallisuus on ihmiskunnan yhteistä omaisuutta. Kirja on kommunikaation, yhdessäelämisen väline ja jokaisen sivilisaation keskeinen elementti. Kirjan tuhoaja liittyy siihen joukkoon, joka vuonna 1933 Berliinissä sytytti ensimmäisen kirjarovion.

PENin keskeisin tavoite on edistää vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärtämystä ja korostaa jokaiselle kuuluvaa ihmisarvoa riippumatta yksilön tunnustamasta uskonnosta. Suomen PEN paheksuu jyrkästi Muutos 2011 –puolueen tökeröä provokaatiota.

Lauri Otonkoski

Puheenjohtaja
Suomen PEN

PEN Tiedotus