PEN Internationalin kongressi 2010 Tokiossa

Pen Internationalin 76. kongressi – Tokio, Japani  25.9.-1.10. 2010

Kansainvälisen PENin 76. kongressi keräsi ennätysmäärän delegaatteja Tokioon 25.9.-1.10. 2010.  147 delegaattia edusti yhteensä 88 PEN-keskusta ympäri maailmaa. Yhteensä osanottajia ja varsinaisia delegaatteja oli paikalle saapunut 209 kappaletta. Poikkeuksellisen laajan edustuksen kokouksessa mahdollistivat sekä järjestön Lontoon toimiston että Japanin PENin keräämät tavanomaista suuremmat avustukset niille PEN-keskuksille, jotka yleensä eivät ole pystyneet järjestämään edustajiaan kongresseihin paikalle.  Suomea edustivat puheenjohtaja Lauri Otonkoski ja varapuheenjohtaja Jarkko Tontti.

Lauri Otonkoski

Tokiossa järjestön brändiä kohennettiin julkistamalla uusi logo laajempine graafisine ohjelmineen sekä vahvistamalla päätös, että Kansainvälisen PENin englanninkielinen nimi on tästä lähin PEN International (ei siis International PEN kuten aiemmin).

Kongressin keskeisimmät henkilövalinnat olivat järjestön pääsihteerin ja neljän johtokunnan jäsenen vaalit. Pääsihteerin vaalissa Japanin Takeaki Hori sai enemmän ääniä kuin sveitsiläinen Kristin T. Schnider. Horin kolmevuotinen kausi pääsihteerinä alkoi Tokion kongressin päättyessä.

13 ehdokkaan joukosta Kansainvälisen PENin johtokuntaan valittiin Tarik Günersel (Turkki), Philo Ikonya (Kenia), Gil-won Lee (Korea) sekä Mohammed Haroon Siddiqui (Kanada), joka täten jatkaa toiselle kolmivuotiskaudelleen.

Edellinen pääsihteeri Eugene Schoulgin (Norja) valittiin Kansainvälisen PENin varapuheenjohtajien sankkaan joukkoon. Eric Lax (Yhdysvallat) valittiin jatkamaan järjestön kansainvälisen taloudenhoitajan toimessa.

Vain yksi uusi PEN-keskus oli tällä kertaa ehdolla Kansainvälisen PENin jäseneksi. Yhdysvaltalaisen Larry Siemsin tunteikkaasti esittelemä Kambodja valittiin yksimielisesti. Pitkään vaienneista PEN-keskuksista Azerbaidjan, Libanon ja Benin päätettiin erottaa järjestön jäsenyydestä. Suomen PEN muistutti, että Suomella on kulttuuri-instituutti Villa Karon ansiosta läheiset suhteet Beniniin, ja Kansainvälisen PENin alueellisista projekteista vastaava Frank Geary pyysi Suomen PENiä toimittamaan yhteystietoja Lontoon toimistoon.

Myös Tokion kongressissa kokouksen keskeisintä sisältöä päätöslauselmia käsiteltiin turhan hajanaisesti eri komiteoiden istunnoissa sekä delegaattien yleiskokouksessa. Suomen PEN esitti puheenjohtaja John Ralston Saulille toiveen, että jatkossa näihin keskeisiin papereihin kiinnitettäisiin tehokkaammalla tavalla huomiota.

Maakohtaisia päätöslauselmia hyväksyttiin seuraavasti: Kiina (2) , Eritrea, Honduras, Iran (2), Meksiko, Nepal, Venäjä, Sri Lanka, Turkki (2), Vietnam, Kuuba, Venezuela,  Tunisia, Etelä-Afrikka.

Jarkko Tontti

Suomen esittämä päätöslauselma koski suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien uhanalaista asemaa Venäjän eri alueilla ja resoluutiossa vaaditaan myös Venäjän hallitusta turvaamaan vähemmistökielten asema maassaan. Kongressi hyväksyi tekstin yksimielisesti. Eniten esitetyistä ehdotuksista keskustelua herätti Kurdi PENin Turkkiin kohdistama resoluutio. Sekä Turkin PENin edustaja että pääsihteeri Schoulgin arvioivat Turkin hallituksen muuttaneen viime vuosina kurdi-politiikkaansa suotuisampaan suuntaan. Näin ollen myös resoluutiotekstiin esitettiin lievennyksiä, joita delegaattikokous ei äänestyksessä kuitenkaan puoltanut.

Kansainvälisen PENin eri komiteoiden vuosiraportit hyväksyttiin yksimielisesti, mutta Emergency Fundin raportti oli laadittu niin ylimalkaisesti ja puutteellisin faktoin, että Suomen PEN esitti asiasta kritiikkiä. Raportista puuttui maininta Suomen PENin ja Ruotsin PENin Emergency Fundille antamasta rahallisesta tuesta. Äänet jakautuivat salissa, mutta raportti hyväksyttiin.

Lauri Otonkoski ja Jarkko Tontti

PEN Tiedotus