Perussuomalaiset Suomen PEN:in Eduskuntavaalitentissä

Eduskuntavaalitentti 2015

 

Perussuomalaiset vastasi kysymyksiimme seuraavasti

(lue Suomen PEN:in kysely kokonaisuudessaan saatteiden kera):

 

1. YK:n ihmisoikeuksien julistus ja sananvapaus

Tiedättekö, mitä YK:n julistus pitää sisällään?

Kyllä, asiakirja on tuttu.

Mikä on mielestänne suurin uhka sananvapaudelle Suomessa tällä hetkellä?

Se, miten sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustaviin ihmisiin suhtaudutaan. Saako Suomessa enää kannattaa perinteistä avioliittokäsitystä leimautumatta uskonnolliseksi kiihkoilijaksi tai suvaitsemattomaksi hölmöksi. Sukupuolineutraalia avioliittoa ajaneen kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä eduskunnan lakivaliokunnassa kävi professori, joka argumentoi aloitteen hylkäämisen puolesta. Hänen lausunnostaan tehtiin kantelu. Tällainen kehitys on sananvapauden kannalta hyvin huolestuttavaa.

Toinen merkittävä uhka on se, että islamin kritisoinnista on tullut melkein tabu. Islamia on lähes mahdoton arvostella uskontona ja/tai poliittisena ideologina leimaantumatta rasistiksi.

 

2. Sananvapaus ja uskonto

Onko puolueenne valmis keskustelemaan pykälän kumoamisesta Suomessa?

Puolueella ei ole asiaan virallista kantaa. Yksittäiset kansanedustajamme ovat puhuneet kumoamisen puolesta, mutta toisaalta monet myös kannattavat sen säilyttämistä. Asiasta voidaan aina keskustella.

Jos kannatatte pykälän uudelleenmuotoilua, miten sitä tulisi muokata?

Jos haluatte säilyttää pykälän, millä perustelette sitä?

Pykälän säilyttäminen ei aiheuta mielestämme kenellekään mitään haittaa. Uskonto on monelle ihmiselle tärkeä asia heidän elämässään. Toisten arvo- ja ajatusmaailman tarkoituksellinen pilkkaaminen ei edistä henkistä hyvinvointia.

 

3. Kulttuurinen monimuotoisuus

Ruotsin kieli Suomessa

Kuinka tärkeää kaksikielisyyden turvaaminen on puolueellenne ja toimenpiteillä edistätte kaksikielisyyttä jatkossa?

Haluaisimme kaksikielisyyden sijaan kehittää ennemmin monikielistä Suomea mm. vapaan kielivalinnan kautta.

Mikä on kantanne kokeiluun, jossa tutkitaan alueellisia vaihtoehtoja ruotsin kielen opiskelulle?

Meidän mielestämme kyseinen kokeilu on kannatettava ajatus.

Saame

Mikä on puolueenne kanta ILO 169 -sopimukseen?

Sopimuksen tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia, mutta sen hyväksymisen edellytyksenä ovat mielestämme seuraavat seikat: on tehtävä kattava selvitys siitä, 1) keitä sopimus koskee; 2) mihin maantieteelliseen alueeseen sopimusta tullaan soveltamaan; ja 3) millä tavalla sopimuksen 14 artiklan käytäntöön soveltaminen vaikuttaa alueen maiden omistus-, hallinta- ja käyttöoikeuksiin. Koska näitä selvityksiä ei ole vielä tehty, edellytyksiä sopimuksen ratifioinnille ei ole.

Mitä puolueenne tekee ja tulee tekemään saamelaisten oikeuksien, kulttuurin ja kielten elinvoimaisuuden edistämiseksi Suomessa?

Suomen kansalaisuuden omaaville saamelaisille kuuluvat luonnolliset samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kaikille muillekin. Haluamme pitää huolta maassamme asuvasta alkuperäiskansasta. On hyvä, että saamelaisilla on mm. mahdollisuus opiskella omalla äidinkielellään.

 

4. Turvapaikat ja vapaa liikkuvuus

Turvakaupunkiverkosto

Millaisia mahdollisuuksia näette turvakaupunkiverkoston kehittämiselle?

Mielestämme nykyinen turvapaikkamenettely on riittävä. Suomi voisi tosin ”pitää enemmän meteliä” vainon kohteeksi joutuvista toimittajista ja kirjailijoista, jotta ongelma ei jäisi yhtä pahasti huomiotta kuin tällä hetkellä.

Paperittomien terveyspalvelut

Mikä on puolueenne kanta paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestämiseen?

Emme kannata sitä. Lainsäädäntö mahdollistaa jo nykyisin laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden kiireellisen hoidon.

Tulisiko esitykseen tehdä lisäyksiä tai muutoksia – jos pitäisi, niin millaisia?

Ei. Esitys olisi mielestämme pitänyt muutenkin perua.

 

5. Verkkoseuranta ja -vakoilu

Mikä on puolueenne kanta verkkovalvontalakiin?

Olemme valmiit harkitsemaan lainsäädännön tarkistamista, mikäli maan turvallisuus sitä vaatii. Massavalvonta ei saa merkitä sitä, että meitä jokaista kytätään ja kuunnellaan. Kannatamme myös kyberlainsäädännön kehittämistä siten, että Puolustusvoimat saa tiedusteluvaltuuksia verkossa toimimiseen.

Millaisia keinoja näette kansalaisten turvallisuuden ja sananvapauden suojelemisessa yksilön oikeuksia loukkaamatta?

Uskomme, että molemmat näkökulmat on mahdollista sovittaa yhteen. Jos massatiedustelua tekee Puolustusvoimien tiedustelulaitos, se ei merkitse jokaisen suomalaisen verkko- ja puhelinliikenteen kyttäämistä.

Miten Edward Snowdenin tapaus tulisi ratkaista?

Puolueella ei ole kantaa tähän yksittäistapaukseen.

 

6. Arvonlisävero

Mikä on puolueenne kanta kirjojen, lehtien ja sähkö- ja äänikirjojen arvonlisäverotukseen?

Mielestämme arvonlisäveroa ei tule nostaa ensi vaalikauden aikana. Sähkö- ja äänikirjojen arvonlisäveron taas tulisi olla samalla tasolla painettujen kirjojen ja lehtien kanssa.

PEN Tiedotus