Kirjailijat pakolaisten aseman parantamisen puolesta

Kuva: PEN International

Kuva: PEN International

Kansainvälisen PEN:in sekä Englannin ja Saksan PEN-keskusten edustajat luovuttivat pakolaisten suojelua ja EU-maiden yhteistä, humaanimpaa turvapaikan hakemisen lainsäädäntöä ajavan kannanoton Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulzille Brysselissä eilen 14. huhtikuuta 2015. Yli 1 1oo allekirjoittaneen kirjailijan joukossa on  äskettäin edesmennyt saksalainen nobelisti Günter Grass, jonka viimeiseksi julkiseksi kannanotoksi vetoomus jäi. Myös Suomen PEN:in puheenjohtajan Sirpa Kähkösen allekirjoittamaa vetoomusta oli luovuttamassa Kansainvälisen PEN:in hallitukseen kuuluva Jarkko Tontti.

Vetoomuksessa esitetään seuraavaa:

  •  Europe should come to the aid of people in desperate straits and provide them with routes of escape and humanitarian visas. Refugees should no longer have to risk their lives to come to Europe. If they do seek asylum, they should not be treated like criminals.
  • Asylum seekers should be given the same basic standards of humane treatment in all EU member states and they must have the same access to a fair asylum process. People should be allowed to live where they have friends or contacts and not be forced to remain in the first country they enter.
  • The financial costs should be distributed fairly between member states. We propose the creation of a European refugee fund, paid for by member countries according to their means. This fund would ensure that the fate of refugees is independent of regional prejudice or changing attitudes towards immigrants.
  • The deaths of refugees should not be legitimised or tolerated in the name of protecting borders. The protection of human life must have the highest priority.

Lisätietoja antaa Kansainvälisestä PEN:istä Sahar Halaimzai: Sahar.halaimzai@pen-international.org

Tiedote Kansainvälisen PEN:in sivuilla.

PEN Tiedotus