Rauhankomiteoiden manifesti, Bled 2017

1. Kaikilla ihmisillä ja kansoilla on oikeus rauhaan ja tämä oikeus olisi tunnustettava Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmalliseksi ihmisoikeudeksi.

2. PEN edistää konfliktimaista ja kaikkialta maailmasta tulevien kirjailijoiden välistä keskustelua ja vuoropuhelua silloin, kun tilanne on arka eikä poliittinen tahto pysty käsittelemään jännitteitä.

3. PEN pyrkii saattamaan yhteen ihmisiä ympäri maailmaa kirjallisuuden, kirjailijoiden keskinäisen, sekä kirjailijoiden ja yleisön välisen keskustelun avulla.

4. PEN pitää yhtenä maailman suurimmista haasteista siirtymistä väkivallasta keskusteluun ja vuoropuheluun. Haluamme olla aktiivisesti mukana tässä prosessissa edistämässä kansainvälisen oikeuden periaatteita tarpeen mukaan.

5. Jotta voitaisiin luoda edellytykset rauhalle, on sanan- ja ilmaisunvapautta sen kaikissa muodoissa kunnioitettava ja suojeltava perusoikeutena, kunhan se kunnioittaa kaikkia muita perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia noudattaen ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteita.

6. PEN toteaa, että on ensiarvoisen tärkeää sitoutua pysyvästi luomaan olosuhteet, jotka johtavat konfliktien päättymiseen. Ei ole vapautta ilman rauhaa, eikä rauhaa ilman vapautta; yhteiskunnallinen ja poliittinen oikeudenmukaisuus ei voi toteutua ilman rauhaa ja vapautta.

7. Jotta voitaisiin luoda kestävät edellytykset rauhalle, PEN vaatii kunnioitusta ympäristölle Rion julistuksen (1992) mukaisesti. Tuomitsemme teknologian ja taloudellisen keinottelun ylilyönnit, jotka johtavat siihen, että suuri osa maailman väestöstä köyhtyy.

8. PEN kunnioittaa ja puolustaa kaikkien ihmisten ihmisarvoa. PEN vastustaa epäoikeudenmukaisuutta ja väkivaltaa sen kaikissa muodoissa, mukaan lukien sorto, kolonisaatio, laiton miehitys ja terrorismi.

9. Sananvapauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti
jokaisella yksilöllä tai ryhmällä konfliktitilanteessa on oikeus vaatia väkivallatonta ratkaisua konfliktin ratkaisemiseksi ja oikeus vedota vapaasti kansainvälisiin instituutioihin ja valtion viranomaisiin.

10. Kaikilla lapsilla on oikeus saada koulutusta ja tietoa rauhaa ja ihmisoikeuksia koskevissa kysymyksissä. PEN edistää tämän oikeuden täytäntöönpanoa.

 halloween backdrops cheap

PEN Tiedotus