Dodou Touray

Jag föddes i Banjul i Gambia 1966. Efter att ha praktiserat en tid som journalist, arbetade jag som reporter för tidningen The Gambia News Bulletin vid avdelningen för informations- och sändningsverksamhet. Jag arbetade också kom kommunal tjänsteman (1987–1994) och som freelance-journalist vid Gambias största oberoende tidning The Daily Observer. Efter militärkuppen i juli 1994 åkte jag mot Sverige för att leta efter ”frihet och grönare betesmarker” och kom slutligen till Finland, där jag från första stund lade märke den utbredda, kvävande rasismen och det rasistiska våldet. I Helsingfors har jag förutom mitt konstnärliga arbete studerat, och skaffat mig arbetserfarenhet genom att jobba med barn, åldringar och flyktingar. Jag har avlagt allmänna språkexamina (YKI-examen) på den högsta nivån. Jag har gett ut böckerna “The Outcast” (2010) och “Shadows In The Dark” (2011). Mina texter ingår också den antologi som sammanställdes över texterna i essätävlingen ”Sama taivas eri maa” som ordnades av i Finska Litteratursällskapet och Tampereen yliopisto (Laura Huttunen, WSOY, 2000). Jag har verkat för delaktighet, mångkultur och jämlikhet inom många organisationer, samt som konstnär, poet och resursperson, och bl. a. deltagit i internationella poesi-evenemang. Via min poesi har jag gett mig själv tillåtelse att skrika ut mot det jag upplever som ett barbariskt, utnyttjande och skevt samhälle, där det finns skenheliga påståenden om nationalitet, vilket har gjort att vi låtit ras och diskriminering hänga över oss som ett Damaskussvärd, som rasismens motbjudande skugga som följer oss överallt i det Finland jag känner och där jag levt i 27 år.

Nu när vi har sett det*

Text på engelska: Dodou Touray
Översättning på finska: Anne Ketola
Översättning på spanska: Daniel Malpica

* = verket finns inte på svenska

Läsare på engelska: Miiko Toiviainen
Läsare på finska: Eeva Soivio
Läsare på spanska: Daniel Malpica

Nu när vi har sett det*, på engelska

Nu när vi har sett det*, på finska

Nu när vi har sett det*, på spanska

PEN Tiedotus