Girona manifestet om språkrättigheter

Internationella PEN samlar författare i hela världen.

För femton år sedan publicerades Den universella deklarationen om språkrättigheter i Barcelona på initiativ av internationella PENklubbens kommitté för språkrättigheter.

Idag har samma kommitté kommit samman i Girona och enats om ett manifest som omfattar tio centrala principer i den universella deklarationen.

1. Språklig mångfald är ett världsarv som måste värdesättas och skyddas.

2. Respekten för alla språk och kulturer är grundläggande i processen att skapa och uppehålla en dialog samt fred i världen.

3. Alla individer lär sig att tala inom ett samhälle som ger dem deras språk, deras kultur och identitet.

4. Olika språk och olika sätt att tala är inte enbart kommunikationsmedel utan också den miljö i vilken människor växer och kulturer byggs upp.

5. Varje språksamfund har rätten att använda sitt språk som officiellt språk inom sitt område.

6. Skolundervisningen måste bidra till det språks prestige som språksamfundet inom det området talar.

7. Det är önskvärt att medborgarna har en allmän kunskap om olika språk, eftersom detta främjar empati och intellektuell öppenhet, och bidrar till en djupare kunskap om det egna språket.

8. Översättningen av texter, speciellt av de främsta verken i olika kulturer är viktiga byggstenar i strävan att öka förståelsen och respekten mellan människorna.

9. Medierna är en privilegierad mikrofon för att få språklig mångfald att fungera och öka dess prestige genom ett kompetent och konsekvent arbete.

10. Rätten att använda och beskydda det egna språket måste av FN erkännas som en av de fundamentala mänskliga rättigheterna.

Internationella PENs Kommitté för översättnings- och språkliga rättigheter.

Girona den 13 maj 2011

(Svensk översättning: Marianne Bargum)

PEN Tiedotus

Leave a reply