PEN välkomnar migranters och asylsökandes röster

De nordiska PEN-centren är övertygade om att det är i våra samhällens intresse att alla röster gör sig hörda. Vi är bekymrade över att de nordiska ländernas regeringar inte kan garantera och skydda migranters och asylsökandes yttrandefrihet.

Migranters och asylsökandes röster behöver höras i offentligheten. Deras erfarenheter förbises ofta och deras perspektiv inkluderas sällan i den offentliga debatten. De nordiska samhällena bör lyssna på och lära av migranter och asylsökande.

Många migranter och asylsökande vill inte uttala sig i media av rädsla för att deras ansökningar om uppehållstillstånd eller asyl ska avslås. De nordiska regeringarna bör genom både uttalanden och realpolitik visa att de värdesätter yttrandefriheten och att de försvarar migranters och asylsökandes rätt till yttrandefrihet.

Vidare bör det bli enklare för migranter och asylsökande att bemöta, och försvara sig mot, alla sorters yttranden inklusive s.k. hate speech. Migranter och asylsökande bör få tillgång till objektiv översättning, tolkning och användning av mellanspråk.

Vad kan PEN göra?

De nordiska PEN-centren ska göra migranters och asylsökandes röster hörda genom evenemang och publikationer och uppmuntrar migranter och asylsökande att ta aktiv del i offentligheten. Vi välkomnar författare, journalister och andra skribenter, som är migranter eller asylsökande, i våra organisationer och ska översätta och tolka deras ord. Våra nätverk av fristadsförfattare och andra exilförfattare kan vara till hjälp i detta.

De nordiska PEN-centren samlades i Helsingfors den 8 september 2016 och gjorde detta gemensamma uttalande.

Finska PEN
Estniska PEN
Danska PEN
Isländska PEN
Norska PEN
Svenska PEN

PEN Tiedotus