Anmälningen till Dyrbara ord -seminarium öppnas idag

Dyrbara ord – Ett nordiskt-estniskt seminarium om yttrandefrihet

Estniska PEN och Nordiska PEN -centren samlas för ett gemensamt nätverksmöte i Helsingfors 7–9.2016. I samband med mötet ordnas ett offentligt seminarium 9.9 som behandlar yttrandefrihetens status i våra land. Anmälningen till Priceless Words Dyrbara ord -seminarium öppnas idag. Varmt välkomna!

Dyrbara ord – Ett nordiskt-estniskt seminarium om yttrandefrihet

Kuva: Jukka Laajarinne

Foto: Jukka Laajarinne

Fredag den 9.9.2016

13:00–17:00

TING-salen, Kulturkontakt Nord

Kajsaniemigatan 9, Helsingfors

250 år av pressfrihet – den nordiska offentlighetsprincipen – firas i år. Pressfriheten och yttrandefriheten är djupt rotade och högt värderade i de nordiska demokratierna.

PEN, den internationella yttrandefrihetsorganisationen för författare, följer med tillståndet gällande yttrandefrihet i hela världen. I Dyrbara ord – Ett nordisk-estniskt seminarium om yttrandefrihet kommer representanter för danska, isländska, estniska, finska, norska och svenska PEN centra att diskutera tillsammans med intressanta gäster och bjuder in publiken till debatt.

1. RÄTTEN ATT YTTRA SIG

Yttrandefriheten debatteras idag livligt i de nordiska länderna och Estland. I Polen och Ungern skapas nya lagar som hotar pressfriheten, till och med demokratin. Hur ser yttrandefrihets framtid ut i Skandinavien och runt Finska viken? Hotas demokratin i våra länder? Och, kan yttrandefriheten hota en demokrati?

Debattörer är författaren, litteraturvetaren Kerstin Almegård (Sverige), författaren, medieforskaren, professor Elisabeth Eide (Norge), journalisten Niels-Ivar Larsen (Danmark) och författaren, forskaren i Japanska språk och kultur Rein Raud (Estland). Panelen modereras av medieforskaren, professor Anu Koivunen (Finland).

–  Kaffepaus –

2. FINNS DET LITTERATUR SOM ÄR FARLIG?

Ord har samtidigt styrka och sårbarhet. Ibland kostar de – överallt ser man författare som betalar priset för att använda ord. Om man ser bakåt och framåt: vad gör en bok farlig? Skapas farlig litteratur fortfarande?

Debattörer är författaren Hassan Blasim (Irak/Finland), författaren, poeten, kritikern Kätlin Kaldmaa (Estland), författaren, poeten Sjón (Island) och författaren, poeten Kári Tulinius (Island). Panelen modereras av författaren Sirpa Kähkönen (Finland).

SPRÅK
Seminariets språk är engelska.

ANMÄLAN
Seminariet är gratis och öppet för alla litteratur- och yttrandefrihetsintresserade. Anmälan krävs för seminariet eftersom platserna är begränsade. Anmälningstid är 17.6–31.8 eller så länge som platser finns.

Anmäl dig här på Kulturkontakt Nords websida (anmälningen öppnas 17.6.).

STREAMING
Det är möjligt all följa med seminariet i realtid: seminariet streamas av Ilona IT. Länken uppdateras på KKNs websida närmare seminariet.

TILLGÄNGLIGHET
TING-salen i Kulturkontakt Nords utrymmen är tillgänglig. Assistenthundar är välkomna.

Seminariet arrangeras av Finlands PEN, Kulturkontakt Nord och Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland. Seminariet stöds av Kulturfonden Island-Finland, Kulturfonden för Finland och Danmark och Kulturfonden för Finland och Norge. Finlands PEN tackar UtrikesministerietSekretariatet för nordiskt samarbete och kulturcentrum Caisa för samarbetet.

Ytterligare information

Kontaktperson till 13.7.2016:

Johanna Sillanpää, Verksamhetsledare, Finlands PEN, pentiedotus(at)gmail.com, +358 40 217 1280

Kontaktperson från 14.7.2016:

Marianne Bargum, Vice President, Finlands PEN, marianne.bargum(at)gmail.com

Kulturkontakt Nord:

Emilia Koivunen, Seniorrådgivare för kommunikation, ek(at)kulturkontaktnord.org, +358 10 583 1032

PEN Tiedotus