Sanning, frihet och mångfald som tematik på PEN-kongressen i Indien

Platsen för internationella PEN:s 84:de generalmöte för detta år var indiska Pune, Gandhis stad.

 

I kongressen deltog avdelningar från närmare sjuttio länder. Finland representerades av viceordförande Veera Tyhtilä och styrelsemedlem Mojibur Doftori.

Doftori presenterade ett uttalande Mot begränsingar av den digitala friheten som Finlands PEN formulerat med stöd av de svenska och norska avdelningarna, samt deltog även i mötet för kommittéerna för författare i fångenskap. Tyhtilä deltog förutom i generalmötet även i fredskommittéernas möte. Där behandlades bland annat situationen i Israel och i Ungern.

I samband med besöket publicerade PEN en rapport angående situationen för de mänskliga rättigheterna i Indien: https://pen-international.org/app/uploads/PEN-Int-India-Report-2018.pdf.

Fem nya avdelningar godkändes som del av organisationen, bland annat Irak och Moskva. Jennifer Clement, som kommer att besöka Finland i oktober i samband med Helsingfors bokmässa, fick som väntat förnyat mandat som ordförande för PEN. Rapport om evenemangen kan läsas på adressen: https://pen-international.org/news/pen-international-calls-on-india-to-safeguard-freedom-of-expression-84th-pen-congress.

De lokala arrangörerna hade skapat en vacker och berörande evenemangshelhet i Gandhis anda.            I samband med kongressen ordnades också andra evenemang, som till exempel föreläsningar av delegaterna på det lokala universitetet, samt plantering av träd i ”De talande trädens trädgård” i Global Language Park. Deltagarna besökte även Gandhis grav.

Från Finland deltog även Jarkko Tontti, skattmästare för internationella PEN, samt den internationella kvinnokommitténs före detta ordförande Elisabeth Nordgren. Nordgren har varit en av de bärande krafterna för internationella PEN sedan 1990-talet och var bland annat med och ordnade PEN-kongressen i Finland 1998.

PEN Tiedotus