Tvåhundra kända författare och kulturpersonligheter runt om i världen vädjar för yttrandefriheten i Ryssland

out in the coldDe världsberömda författarna Margaret Atwood, Günter Grass, Orhan Pamuk, Elfriede Jelinek, Salman Rushdie och Ian McEwan har undertecknad en appell av PEN International. Bland de finländska undertecknarna finns författarna Sofi Oksanen, Kjell Westö och filmregissören Aki Kaurismäki. Se listan av undertecknarna: The Guardian.

Bland undertecknarna finns också författaren Sirpa Kähkönen, som valdes till Finlands PENs nya ordförande på årsmötet 5.2. Jarkko Tontti, ordföranden från år 2011, medverkar nu i ledningsgruppen för PEN International som ’International Treasurer’.

Författarnas yttrandefrihetsorganisation PEN International startade 13 januari 2014 en kampanj som kallas OUT IN THE COLD. Samtidigt som OS-spelen i Sotji pågår kräver ett stort antal PEN-centra uppmärksamhet för president Vladimir Putins linje, som både begränsar yttrandefriheten och strider mot den fria anda som ska råda då idrottarna tävlar med varandra. Då Putin återtog makten i maj 2012 har han godkänt tre lagar, som bidrar till en illvillig atmosfär mot oliktänkande i Ryssland.

Som en del av kampanjen publiceras på olympiadens öppningsdag 6 februari en appell, som undertecknats av kända författare och andra kulturpersonligheter. Denna skrivelse fördömer de lagar som förbjuder homosexuell propaganda, hädelse och ärekränkning. Dessa lagar försvårar skrivande människors arbete och hotar allas yttrandefrihet och friheten att fritt utöva sitt författarskap.

De som undertecknat appellen, författare, Finlands PEN och andra PEN-centra ute i världen protesterar mot följande lagtrojka:

Den lag som i juni 2013 godkändes och som kriminaliserar homosexuell propaganda bland minderåriga. Lagen har lett till ökade trakasserier mot homosexuella, och det går exempelvis inte att anordna Prideparader längre. Lagen är vagt formulerad och svårtolkad och uppmanar till diskriminering. Den är också ett flagrant brott mot de mänskliga rättigheterna och jämställdheten.

Hädelseparagrafen togs på nytt i bruk i juni 2013. Man har här sett Putins försök till att förhindra manifestationer som den som Pussy Riot -gruppens 47 sekunder korta performans i Kristus Frälsaren katedral i Moskva. Brott mot denna lag kan leda till tre års fängelse och stora böter. Lagen skyddar den kyrkliga institutionen på bekostnad av yttrandefriheten.

Ärekränkning blev straffbart på nytt 2012 på Putins förordnande. Lagen försvårar i synnerhet mediernas arbete: hot om stora böter är ett effektivt vapen i försöken att tysta kritiska röster.

Mer information om kampanjen ges av:

Iida Simes, Finlands PEN

+358 44 206 3426

www.suomenpen.fi

 

Sahar Halaimzai, PEN International

sahar.halaimzai@pen-international.org

PEN International: OUT IN THE COLD

PEN Tiedotus