Världsdagen för pressfrihet

3. maj firas det Unescos Världsdagen för pressfrihet, vilken grundar sig på FN:s generalförsamlingens deklaration från året 1993. Dagen har till syfte att försvara medians suveränitet överallt i världen, samt minnas de journalister som har mistat livet på grund av sitt arbete.

Som årets 2012 teman framhäver Unesco medians roll i samhällenas förändringar och påminner om den digitala klyftan mellan fattiga och förmögna (bara 35 procent av mänskligheten använder internet). Tredje teman är journalisternas säkerhet i nya verksamhetsomgivningar.

Jarkko Tontti