Oula-Antti Labba: Decenniet för ursprungsfolkens språk har betydelse också för yttrandefriheten

Ursprungsfolket samerna firar nationaldag den 6 februari. Samtidigt firas decenniet för ursprungsfolkens språk. Förenta Nationerna utlyste i sin resolution (A/RES/74/135) åren 2022-2032 till det internationella decenniet för ursprungsfolkens språk för att fästa världens uppmärksamhet på språkens kritiska situation, och för att få medaktörer och resurser i rörelse för att bevara, återuppliva och främja de här språken.

År 2016 konstaterade FN:s permanenta forum för ursprungsfolk (UNPFII) att 40 procent av cirka 6 700 språk runt om i världen riskerar att försvinna. De flesta av de här språken är ursprungsspråk. Detta utgör en risk för ursprungsfolkens kultur och informationssystem.

De nu levande samiska språken är sammanlagt nio: nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, lulesamiska, sydsamiska, kildinsamiska, tersamiska, umesamiska och pitesamiska. Endast några tiotal personer talar idag ume-, pite- och tersamiska. Det sista samiska språket som försvann var akkalasamiska. Den sista personen man kände till som talade språket som sitt modersmål, dog veterligen i början av 2000-talet. De största orsakerna till de samiska språkens utsatta position är till exempel kolonialismen och det stigma den förorsakat samerna.

Mycket målmedvetet arbete har gjorts för att återuppliva och upprätthålla de samiska språken, och också de samhälleliga förhållandena har blivit bättre vad gäller att bevara och utveckla språken. Trots det är de samiska språken fortfarande hotade och deras framtid ligger i vågskålen, speciellt i Ryssland.

Att förstärka ursprungsfolkens språk är också grunden för ursprungsfolkens yttrande- och uttrycksfrihet. Förutsättningen för att bevara ursprungsfolkens språk är också att ursprungsfolkens rättigheter erkänns på det sätt som de internationella mänskliga rättigheterna förutsätter.

Buori sámi álbmotbeaivvi! Trevlig samisk nationaldag!

Oula-Antti Labba

Skribenten är en samisk jurist och medlem i Finlands PEN ry:s styrelse

PEN Tiedotus