Marianne Bargum: Internationella PEN reste till Moskva 27.11–2.12.2013

Deltagare:
John Ralston Saul, President, PEN International
Hori Takeaki, International Secretary, PEN International
Ola Wallin, Internationell sekreterare, Svenska PEN
James Tennant, Literary Manager, PEN International
Marianne Bargum, Vice ordförande, Finlands PEN

På PEN-kongressen i Reykjavik hade man uttryckt en stark oro över det spända läget gällande yttrandefrihet i Ryssland, och marscherat till ryska ambassaden för att överlämna en resolution mot de nya lagar som begränsar yttrandefriheten.

Man beslöt att försöka stöda ryska PEN i strävandena att påverka situationen, men läget där verkade rätt så stillastående. En delegation bestående av ledande medlemmar i internationella PEN bildades. Förläggaren och medlemmen i Sveriges PEN Ola Wallin och Marianne Bargum, viceordförande i Finlands PEN, hade kontakter i Moskvas litterära värld, och gjorde ett omsorgsfullt förarbete. Resultatet blev många viktiga möten med tongivande författare, kulturpersonligheter, och medlemmar i ryska PEN. PEN Internationals nya giv, New Voices Award sågs som en möjlig kanal, som kunde locka unga ryska författare att gå med i ryska PEN, eftersom deltagande i denna litterära tävling förutsätter medlemskap. Efter några hektiska dygn i miljonstaden kunde vi konstatera, att man inte kunde göra mer för närvarande, men att man måste fortsätta med de kontakter som etablerats.


Marianne Bargum. Foto: Leena Parkkinen

Marianne Bargum är Finlands PENs vice ordförande. Efter mötet fick hon höra glada nyheter: Ryska PEN har fått 12 nya medlemmar. Vilken succé!

PEN Tiedotus