PEN på Helsingfors Bokmässä 26.10.

Vad pratar man om, om man diskuterar yttrandefrihet?

Aktuella frågor diskuteras av författarna Jarkko Tontti, som är medlem i PEN Internationals direktion och Leena Parkkinen och Jukka Laajarinne från Finlands PENs direktion. Konversationen går på finska.

Välkommen till Takauma-scen på Helsingfors Bokmässa på söndagen 26.10 kl. 13.30–14.00!

PEN Tiedotus