Diskussion: Samiska röster, 13.12.2021 via Zoom

På senare år har det förekommit mycket näthat och rasistisk skrämseltaktik gentemot samerna, speciellt i Sverige och Norge. Det här beror t.ex. på vissa samiska rättsprocesser, och på samernas strävanden efter att skydda sina uråldriga renbetesområden. Vidare kan nämnas att en samisk aktivist arresterades i Ryssland i år för att ha försvarat ursprungsfolkens rättigheter. 

Förutom skrämseltaktik och rasistiska aktiviteter gentemot samerna på lokal nivå, har näthatet också ökat via sociala medier och andra digitala diskussionsforum vilket också påverkat den samiska yttrandefriheten negativt. Samernas rätt till yttrandefrihet hotas också bl. a. av försök att tysta, att underordna genom att stereotypisera, samt genom systematisk spridning av desinformation om samisk historia. Under de senaste månaderna har det i sociala medier förekommit försök att tysta samerna när de har lyft fram frågor som anknyter till arbetet med att förnya sametingslagen i Finland.

Finlands PEN ordnar en diskussion om yttrandefrihetens nuläge och det samiska ursprungsfolkets rättigheter. Diskussionen förs den 13 november 2021 kl. 18.00-19.30 (UTC+2) via Zoom.

I diskussionen deltar tre  samiska experter: Helga WestKaisa-Mari Jama och Oula-Antti Labba. Helga West är teolog och aktiv bloggare. Kaisa-Mari Jama är ordförande för sameföreningen Mii i Rovaniemi, och skriver för närvarande på sin doktorsavhandling. Oula-Antti Labba är styrelsemedlem i Finlands PEN och arbetar som Sametingets människorättsjurist i Finland. Diskussionen leds av samiska  Pirita Näkkäläjärvi, sakkunnig i frågor om yttrandefrihet. Hon var också med och producerade Verktygsbacken mot näthat för Finlands PEN. Diskussionen förs på engelska.

Anmäl dig via den här länken.
Zoom-länken skickas till den som anmält sig. Titta också i mappen för skräppost om du inte får länken.

Yhdistetty neljästä kuvasta. Kuvissa vasemmalta Kaisa-Mari Jama, Oula-Antti Labba, Helga West ja Pirita Näkkäläjärvi.

Kuvassa vasemmalta Kaisa-Mari Jama, Oula-Antti Labba (kuva Kristoffer ætta), Helga West ja Pirita Näkkäläjärvi (kuva Ville-Riiko Fofonoff).

Dáhpáhusa dieđut davvisámegillii

Finlands PEN är en internationell organisation för författare och verkar för yttrandefrihet. Organisationen är en del av PEN International som verkar i över 100 länder, och som enligt sin Charter strävar efter att försvara och främja litteraturen, konsten och yttrandefriheten överallt i världen. 

Länkar:

https://www.suomenpen.fi/userassets/uploads/2021/08/vihapuhe-tyokalupakki-160821-web.pdf 

https://www.suomenpen.fi/oula-antti-labba-vihapuhe-nostaa-ikavasti-paataan-saamelaisten-kansallispaivan-alla/

https://helgawest.com/author/helgawest/

https://kmjama.wordpress.com/

PEN Tiedotus