Sulava, en audioantologi på finska och på engelska

År 2021 publicerade Finlands PEN den mångspråkiga skriften “Sulava – Monikielinen kirjallisuus Suomessa” (ung. ”Sulava – Mångspråkig litteratur i Finland”, övers.anm). I boken finns texter av 22 författare på femton olika språk som talas i Finland. På författarnas sidor kan du lyssna på deras texter i olika språkversioner. Från denna sida kan du lyssna på alla texter i Sulava-boken på finska eller på engelska som en ljudbok.

Lyssna på alla texter på finska:

Lyssna på alla texter på engelska:

PEN Tiedotus