Ye Yint Thet Zwe

Ye Yint Thet Zwe (f. 1965 Yangon, Myanmar) är en burmesisk poet, som numera bor i Helsingfors. När studentrevolutionen (folkresningen 8888 i Burma) började 8.8.1988, deltog han aktivt i studentarmén. År 1990 lämnade han Myanmar av politiska skäl och har sedan dess bott i Thailand, Malesien, Singapore, Japan och till slut alltså i Finland. I Tokyo grundade Ye Yint med hjälp andra författare ett oberoende burmesiskt bibliotek, ‘Aharan’, vars syfte är att värna om det kulturella arvet. Han var också chefredaktör för tidningen Ahara, vice ordförande för det burmesiska fackförbundet i Japan, medlem i den burmesiska medieföreningen, och understödande medlem i stydentarmén vid den thailändska och burmesiska gränsen (ABSDF). Ye Yint har också verkat som chefredaktör för Burma Today Mews Media som ligger i New York, där han också arbetat som journalist och fotograf, samt som poet samarbetat med MMM Media, Yoma 3 News Media, Dawn O Way Magazine och Moe Makha Online Media Magazine. Ye Yints tekxter finner man bl. a. I följande diktsamlingar: 5 flowers, 8888 commemoration, Saffron revolution and The Sorrows of European Nights Suffering. Ye Yint har även gett ut verket “We Hate War, Mother” (Helsinki, Karu Kartonera / Sivuvalo Project, 2016). Hän är en aktiv medlem i den litterära gemenskapen där han deltar i många experimentella litteraturevenemang samt i estradpoesi. Hän har uppträtt som författargäst på Helsingfors bokmässa och på den internationella Runokuu-festivalen i Helsingfors.

Lämna mig i all min sorg

Text på burmesiska: Ye Yint Thet Zwe
Översättning på finska: Lauri Vanhala
Översättning på svenska: Agneta Enckell
Översättning på engelska: Anne Ketola

Läsare på burmesiska: Ye Yint Thet Zwe
Läsare på finska: Eeva Soivio
Läsare på svenska och på engelska: Miiko Toiviainen

Lämna mig i all min sorg, på burmesiska

Lämna mig i all min sorg, på finska

Lämna mig i all min sorg, på svenska

Lämna mig i all min sorg, på engelska

PEN Tiedotus