Suojaa, ruokaa, kenkiä ja aapisia

Suomen PEN:in kannanotto 9.12.2015 Ihmisoikeuksien päivän alla

Kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö Suomen PEN ilmaisee huolensa valtion uuden turvapaikkapoliittisen linjauksen vaikutuksista ihmisoikeuksiin. Toimintaohjelmassa turvapaikanhakijoiden oikeuksia heikennetään merkittävästi ja heidät asetetaan eriarvoiseen asemaan kansalaisiin nähden. PEN, joka auttaa uhattuja kirjoittajia eri puolilla maailmaa, on huolissaan Suomen kiristyvistä linjauksista samalla kun toimittajien ja muiden kirjoittajien turvallisuustilanne maailmalla heikkenee jatkuvasti. PEN julkisti vaatimuksensa pakolaisten paremmasta suojelusta Euroopassa huhtikuussa 2015. Peruskirjansa mukaisesti PEN edistää ilmaisun- ja taiteenvapautta sekä kansojen välistä rauhaa kaikkialla maailmassa.

10. joulukuuta vietetään kansainvälistä Ihmisoikeuksien päivää. Suomi juhlii tänä vuonna 60-vuotista jäsenyyttään Yhdistyneissä Kansakunnissa. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon vieraili ulkoasianministeriön juhlatilaisuudessa 9. joulukuuta ja vetosi Suomen tukeen maailman 60 miljoonan pakolaisen auttamisessa. 8. joulukuuta valtioneuvosto julkisti turvapaikkapoliittisen toimintaohjelmansa. Sen mukaan Suomen tavoitteena on ”turvapaikanhakijoiden hallitsemattoman virran katkaiseminen maahamme”.

”Ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.” Kuuluisa lause avaa Suomenkin allekirjoittaman YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, johon on lainattu PEN:in peruskirjaa. Järjestöillä on yhä läheinen suhde: PEN:illä on YK:ta konsultoiva status. Kaikki ihmiset ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutettuja yhtäläiseen lain suojaan. Aivan eritysti tässä maailmanlaajuisessa pakolaiskriisissä Suomen valtion ja kansalaisten tulee kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 13. ja 14. artiklaa:

13.: ”(1) Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. (2) Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa.”

14.: ”(1) Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa.”

Pelkkä rauhanvälitys ei riitä akuutissa kriisissä, vaan pakolaiset tarvitsevat suojaa, ruokaa, kenkiä ja aapisia. Turvapaikkapoliittisessa toimintaohjelmassa heikennykset koskevat erityisesti kohdassa 2. esitettyjä toimenpiteitä. PEN, joka auttaa turvapaikkaa hakevia kirjoittajia maailmanlaajuisesti, kokee ongelmalliseksi määräaikaisten oleskelulupien myöntämisen. Suomi ei sitoudu turvapaikanhakijoiden suojeluun ja vakaan elämän edellytysten luomiseen. Ohjelmassa ei myöskään sitouduta kotouttamiseen parhaalla mahdollisella tavalla, vaan luodaan kaksoisstandardeja. Uusi ohjelma ennakoi negatiivisten turvapaikkapäätösten tekoa ja ihmisten palauttamista kotimaihinsa. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen henkilön välitön ”maasta poistaminen” vaikeuttaa päätöksestä valittamista. Huomionarvoista on sekin, että ”neuvottelemalla lähtömaiden hallitusten kanssa” kielteisen turvapaikkapäätöksen vuoksi käännytettävän henkilön turvallisuus voidaan vaarantaa.

Toimenpiteet kielivät valtion entistä negatiivisemmiksi käyvistä asenteista pakolaisia kohtaan. Nyt jos koskaan Suomen valtionjohdon tulisi puhua ihmisoikeuksien ja yhtenäisyyden puolesta. Suurin uhka maallemme on sen sisältä päin käyvä kahtiajako. Ihmisillä on oikeus mielipiteisiinsä, mutta uhkailua ja silkkaa rasistista vihan ilmaisua ja sen purkautumista väkivaltaisiksi teoiksi ei voi suvaita. Suomen hallituksen tulisi puuttua tähän huolestuttavaan eri puolella maata ilmenevään kehitykseen samalla tarmolla kun se nyt huolehtii maahan mahdollisesti ulkopuolelta kohdistuvaan uhkaan. Vapaan ja demokraattisen Suomen ei tule kääntyä sisäänpäin. Valtaa pitävillä tahoilla on suuri vastuu myös käyttämästään kielestä ja tavasta, jolla se viestii. Puhe ”hallitsemattomista ihmisvirroista” luo vain lisää uhkakuvia. Jokainen turvapaikanhakija on yksilö.

Ihmisoikeuksien päivän 10.12. kunniaksi Kansainvälinen PEN on julkaissut kirjoitussarjan, jossa kerrotaan maanpaossa elävien kirjoittajien kohtaloista sekä PEN:in toiminnasta uhattujen kirjoittajien suojelemiseksi.

Suomen PEN:in puolesta

Sirpa Kähkönen, puheenjohtaja

Johanna Sillanpää, toiminnanjohtaja

Lisätietoja:

Kansainvälinen PEN vaati jälleen parempaa suojelua pakolaisille kansainvälisenä Ihmisoikeuspäivänä 10. joulukuuta.

PEN Tiedotus