Suomen PEN:in ja Setan päivitetty kannanotto

Suomen PEN ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia ajava Seta ry julkaisivat yhteisen kannanoton sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ilmaisunvapauden puolesta tiistaina 23. kesäkuuta Helsinki Pride -viikon kunniaksi. Seuraavana päivänä Kirgisian parlamentti äänesti kannanotossa mainitun Kirgisian hltbiq-yhteisöä sortavan lakiesityksen toiselle kierrokselle, minkä vuoksi päivitimme kannanottomme:

Credit: Havas Worldwide Kazakhstan & PEN International

Credit: Havas Worldwide Kazakhstan & PEN International

Suomen PEN:in ja Setan tiedote Helsinki Pride -viikolla (päivitetty 26.6.2015)

Kirjailijoiden sananvapausyhdistys Suomen PEN ottaa kantaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ilmaisunvapauden puolesta

Seksuaalioikeuksia sekä seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvää itsemääräämisoikeutta rajoittavia lakeja kutsutaan homopropagandalaeiksi. Lain nimitys on peräisin Venäjältä, jossa alettiin kutsua homopropagandaksi lähes mitä vaan ilmaisua, jossa kuvataan homoseksuaalisuutta. Homoseksuaalisuus on edelleen laitonta liki 80 maassa. Joissain maissa syytetty voidaan tuomita jopa kuolemaan.

Laeilla on haluttu kieltää saman sukupuolen edustajien välinen kanssakäyminen, sukupuolen moninaisuuden ilmaiseminen ja hlbtiq-kulttuurin kuvaaminen niin faktassa kuin fiktiossa.

Nämä lait eivät salli kirjailijoiden, toimittajien tai taiteilijoiden käsittelevän seksuaalisuutta teksteissään tai teoksissaan vapaasti. Lait rajoittavat varsinkin hlbtiq-henkilöiden eli homo, lesbo-, bi-, queer-, intersukupuolisten- ja transihmisten vapautta, ja tämä tapahtuu muka yleisen moraalin tai väitettyjen perinteisten arvojen suojelun nimissä.

Anti-hlbtiq-lait rikkovat ihmisoikeuksia kieltämällä yksilöiden oikeuden vapaaseen ilmaisuun, järjestäytymiseen ja rauhanomaiseen kokoontumiseen vastoin YK:n ihmisoikeussopimusta.

Pahimmillaan lait oikeuttavat väkivallan, kidutuksen, vakavan syrjinnän ja yllyttävät homofobiaan. Väkivallan uhka vaientaa ja estää ihmisiä puuttumasta syrjintään.

Suomen PEN muistuttaa, että jokaisella on oikeus ilmaista seksuaalista suuntautumistaan ja sukupuoli-identiteettiään vapaasti sekä oikeus saada ja jakaa sitä koskevaa tietoa.

Kansainvälinen PEN, Suomen PEN ja Seta ry:

  • vaativat kaikkia maita, joissa on voimassa tai käsittelyssä ilmaisunvapautta ja vapaata sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asioita koskevaa keskustelua estäviä anti-hlbtiq-lakeja (kuten Iran, Venäjä, Kirgisia ja Nigeria) kumoamaan tai hylkäämään kyseiset rajoitteet.
  • tuomitsevat lait, jotka kieltävät seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevan tiedon levittämisen.
  • vaativat, että kaikkien vastaavanlaisten lakien vuoksi tuomitut tai syytetyt henkilöt saavat vapauttavat tuomiot ja rikkeet poistetaan heidän rekistereistään, ja että kaikki heidän saamansa sakot palautetaan. Tuomittujen on saatava hyvitys ihmisoikeuksiensa loukkaamisesta.
  • vaativat kaikkien maiden hallituksia sitoutumaan ja vastaamaan kansainvälisessä laissa säädettyihin velvollisuuksiin suojella yksiköiden oikeuksia vapaaseen ilmaisuun, yhdistymiseen ja kokoontumiseen. Kehotamme myös Suomen eduskuntaa kunnioittamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ilmaisunvapautta ja jatkamaan työskentelyä hlbtiq-henkilöiden ja muun kansanosan välisen tasa-arvon edistämiseksi.
  • toivottavat tervetulleeksi YK:n Ihmisoikeusneuvoston julkilausuman (L.27/Rev.1, 26.9.2014), joka vastustaa seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää. Ihmisoikeusjärjestöt kehottavat neuvostoa pitämään tämän kriittisen ihmisoikeusasian tärkeysjärjestyksensä kärjessä vastakin.

Esimerkkejä ilmaisunvapautta rajoittavasta anti-hlbtiq-lainsäädännöstä:

  • Kesäkuussa 2013 Venäjän duuma hyväksyi nk. homopropagandalain, joka estää ja kriminalisoi ”ei-perinteisiä seksuaalisia suhteita koskevan propagandan levittämisen alaikäisille”.  Laki kieltää toiminnan, jonka voidaan katsoa levittävän positiivista tai neutraalia kuvaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden suhteista tai edistävän jotain muuta kuin perinteisiä perhearvoja. Kaikenlainen homoseksuaalisten perheiden kuvaaminen nähdään kielteisenä ja siitä voidaan sakottaa tai pidättää. Ulkomaiden kansalaisia voidaan jopa häätää.
  • Kirgisiassa Venäjän nk. homopropagandalakia muistuttava lakiesitys läpäisi ensimmäisen käsittelykierroksen lokakuussa 2014, parlamentti äänesti lain puolesta toisen kerran 24. kesäkuuta ja kolmas kierros on luvassa syksyllä. Toteutuessaan laki kriminalisoisi tiedon ja myönteisten asenteiden levittämisen ”ei-perinteisistä” seksuaalisista suhteista sekä rajoittaisi yksilöiden ilmaisunvapautta ja hlbtiq-yhteisön kokoontumisvapautta. Venäjän mallia myös epämääräisellä muotoillullaan muistuttavan lailla pelätään olevan suoria seurauksia niin median työskentelyyn, kansalaisten koulutukseen kuin hlbtiq-henkilöiden terveydenhuoltoon. Laki oikeuttaisi tiukempiin sanktioihin kuin Venäjällä – sakoista jopa vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen.
  • Nigeriassa tammikuussa 2014 hyväksytty Same Sex Marriage (Prohibition) Act tuomitsee henkilöt saman sukupuolen välillä solmituista avioliitoista tai siviilivihkimisistä 14 vuoden vankeusrangaistukseen. Laki kriminalisoi myös rekisteröitymisen ja osallistumisen ns. homoklubien toimintaan sekä toiminnan järjestämisen, joista voidaan tuomita 10 vuoden vankeusrangaistukseen.
  • Iranissa yhteisymmärrykseen perustuva saman sukupuolen välinen toiminta on laitonta ja voi johtaa jopa kuolemanrangaistukseen. Henkilöt, joiden katsotaan käyttäytyvän tai pukeutuvan vastoin virallisia sukupuolisia stereotyyppejä, voivat päätyä mielivaltaisen pidätyksen uhreiksi, vankeuteen, kidutetuiksi tai ruoskituksi. Myös hlbtiq-yhteisön olemassaolosta kirjoittavat henkilöt voivat joutua koston kohteeksi: Siamak Ghaderi vapautettiin heinäkuussa 2014 kärsittyään neljän vuoden vankeusrangaistuksen blogitekstinsä vuoksi, johon hän oli haastatellut iranilaisia homoseksuaaleja. Artikkeli otti kantaa maan edellisen presidentin, Mahmoud Ahmadinejadin, julkiseen väitteeseen, jonka mukaan Iranissa ei ole homoseksuaaleja. Ghaderi sai myös 60 raipaniskua yhteistyöstä homoseksuaalien kanssa toimimisesta.

Taustaa PEN:in toiminnasta

Kirjailijoiden ja toimittajien sananvapausjärjestö PEN laati ensimmäisen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön ilmaisunvapautta ja sitä rajoittavaa lainsäädäntöä koskevan julkilausumansa vuoden 2014 PEN-kongressissa Kirgisian pääkaupungissa Bishkekissä.

Viime aikoina Kirgisia on ollut hyväksymässä ”ei-perinteisiä seksuaalisia suhteita edistävän propagandan levittämisen” kriminalisoiva laki. Laki rajoittaisi paitsi ilmaisunvapautta myös hlbtqi-yhteisöön kuuluvien henkilöiden kokoontumisvapautta. Kirgisian parlamentti äänesti lain kolmannelle käsittelykierrokselle 24.6.2015, mutta kansainvälisellä yhteisöllä on vielä aikaa vaikuttaa lain valmisteluun.

PEN on huolissaan hlbtiq-henkilöjen syrjinnän ja uhkailun kasvavan myös muun muassa Iranissa, Somaliassa ja Nigeriassa. Lainsäädännön vaikutukset näkyvät myös turvapaikkojen hakijoiden ja langetettujen syytteiden lisääntymisessä.

Suomen PEN ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia ajava Seta ry julkaisivat yhteisen kannanoton sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ilmaisunvapauden puolesta Helsinki Pride -viikolla tiistaina 23.6.

 

Tiedustelut:

Johanna Sillanpää

Toiminnanjohtaja, Suomen PEN

pentiedotus(at)gmail.com

p. 040 217 1280

 

Panu Mäenpää

Puheenjohtaja, Seta

puheenjohtaja(at)seta.fi

p. 050 301 1332

 

PEN Tiedotus