PEN ja Seta: Anti-hlbtiq-lait kumottava

Suomen PEN:in ja Setan tiedote 23.6.2015 Helsinki Pride -viikolla

Kirjailijoiden sananvapausyhdistys Suomen PEN ottaa kantaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ilmaisunvapauden puolesta

Credit: Havas Worldwide Kazakhstan & PEN International

Credit: Havas Worldwide Kazakhstan & PEN International

Kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausyhdistys PEN laati ensimmäisen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön ilmaisunvapautta ja sitä rajoittavaa lainsäädäntöä koskevan julkilausumansa viime syksynä PEN-kongressissa Kirgisian Bishkekissä. Homoseksuaalisuuden ollessa laitonta liki 80 maassa ja johtaessa pahimmillaan jopa kuolemantuomioon, viime vuosina eri puolilla maailmaa on otettu käyttöön myös nk. homoseksuaalista propagandaa kriminalisoivia lakeja. Kansainvälinen PEN on viimeisen vuoden kuluessa kartoittanut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön tilannetta etenkin Kirgisiassa, jossa Venäjän homopropagandalakia muistuttava lakiesitys on maan viranomaisilta saadun tiedon mukaan etenemässä seuraavalle käsittelykierrokselle tämän kesän aikana.

Homopropagandalait yhdessä muiden seksuaalioikeuksia, kuten seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvää itsemääräämisoikeutta, rajoittavien lakien kanssa sortavat homo-, lesbo-, bi-, queer-, intersukupuolisten- ja transihmisten ilmaisunvapautta, kieltävät saman sukupuolen edustajien välisen kanssakäymisen, sukupuolen moninaisuuden ilmaisemisen ja hlbtiq-kulttuurin kuvaamisen myös yhteisöön kuulumattomien henkilöiden toimesta. Lait pyrkivät hlbtiq-henkilöiden ja heidän kannattajiensa vaientamiseen ”yleisen moraalin” ja ”perinteisten arvojen” suojelun nimissä. Suomen PEN muistuttaa, että jokaisella yksilöllä on oikeus ilmaista seksuaalista suuntautumistaan ja sukupuoli-identiteettiään vapaasti sekä oikeus saada ja jakaa sitä koskevaa tietoa.

Esimerkkejä ilmaisunvapautta rajoittavasta anti-hlbtiq-lainsäädännöstä:

  • Kesäkuussa 2013 Venäjän duuma hyväksyi nk. homopropagandalain, joka estää ja kriminalisoi ”ei-perinteisiä seksuaalisia suhteita koskevan propagandan levittämisen alaikäisille”.  Laki kieltää kaiken toiminnan, jonka voidaan katsoa levittävän positiivista tai neutraalia kuvaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden suhteista tai edistävän jotain muuta kuin perinteisiä perhearvoja alaikäisten keskuudessa. Kaikenlainen homoseksuaalisten perheiden kuvaaminen nähdään kielteisenä ja siitä hyvästä voidaan sakottaa, pidättää, ulkomaiden kansalaisia jopa häätää.
  • Kirgisiassa Venäjän homopropagandalakia muistuttava lakiesitys läpäisi ensimmäisen käsittelykierroksen lokakuussa 2014 ja on etenemässä kesän 2015 kuluessa. Toteutuessaan laki kriminalisoi tiedon ja myönteisten asenteiden levittämisen ”ei-perinteisistä” seksuaalisista suhteista sekä rajoittaa yksilöiden ilmaisunvapautta ja hlbtiq-yhteisön kokoontumisvapautta. Venäjän mallia myös epämääräisellä muotoillullaan muistuttavan lailla pelätään olevan suoria seurauksia niin median työskentelyyn, kansalaisten koulutukseen kuin hlbtiq-henkilöiden terveydenhuoltoon. Laki oikeuttaisi tiukempiin sanktioihin kuin Venäjällä – sakoista jopa vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Kirgisian presidentillä on vielä mahdollisuus evätä lain täytäntöönpano ja palauttaa se hallituksen käsiteltäväksi, mutta hallitus voi edelleen asettaa lain voimaan, mikäli käli saa sille 2/3 tuen edustajistosta.
  • Nigeriassa tammikuussa 2014 hyväksytty Same Sex Marriage (Prohibition) Act tuomitsee henkilöt saman sukupuolen välillä solmituista avioliitoista tai siviilivihkimisistä 14 vuoden vankeusrangaistukseen. Laki kriminalisoi myös rekisteröitymisen ja osallistumisen ns. homoklubien toimintaan sekä toiminnan järjestämisen, joista voidaan tuomita 10 vuoden vankeusrangaistukseen.
  • Iranissa yhteisymmärrykseen perustuva saman sukupuolen välinen toiminta on laitonta ja voi johtaa jopa kuolemanrangaistukseen. Henkilöt, joiden katsotaan käyttäytyvän tai pukeutuvan vastoin virallisia sukupuolisia stereotyyppejä, voivat päätyä mielivaltaisen pidätyksen uhreiksi, vankeuteen, kidutetuiksi tai ruoskituksi. Myös hlbtiq-yhteisön olemassaolosta kirjoittavat henkilöt voivat joutua koston kohteeksi: Siamak Ghaderi vapautettiin heinäkuussa 2014 kärsittyään neljän vuoden vankeusrangaistuksen blogitekstinsä vuoksi, johon hän oli haastatellut iranilaisia homoseksuaaleja. Artikkeli otti kantaa maan edellisen presidentin, Mahmoud Ahmadinejadin, julkiseen väitteeseen, jonka mukaan Iranissa ei ole homoseksuaaleja. Ghaderi sai myös 60 raipaniskua yhteistyöstä homoseksuaalien kanssa toimimisesta.

Anti-hlbtiq-lait rikkovat ihmisoikeuksia kieltämällä yksilöiden oikeuden vapaaseen ilmaisuun, järjestäytymiseen ja rauhanomaiseen kokoontumiseen vastoin YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Pahimmillaan lait oikeuttavat väkivallan, kidutuksen, vakavan syrjinnän ja yllyttävät homofobiaan. Väkivallan uhka vaientaa ja estää ihmisiä puuttumasta syrjintään. PEN on huolissaan hlbtiq-henkilöjen syrjintää ja uhkailua koskevien raporttien kasvavasta määrästä maissa kuten Iran, Somalia ja Nigeria. Niissä lainsäädännön vaikutukset näkyvät niin turvapaikkojen hakijoiden kuin langetettujen syytteiden määrässä.

PEN International, Suomen PEN ja Seta ry:

  • vaativat kaikkia maita, joissa on voimassa tai käsittelyssä ilmaisunvapautta ja vapaata sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asioita koskevaa keskustelua estäviä anti-hlbtiq-lakeja (kuten Iran, Venäjä, Kirgisia ja Nigeria) kumoamaan tai hylkäämään kyseiset rajoitteet.
  • tuomitsevat lait, jotka kieltävät seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevan tiedon levittämisen.
  • vaativat, että kaikkien vastaavanlaisten lakien vuoksi tuomitut tai syytetyt henkilöt saavat vapauttavat tuomiot ja rikkeet poistetaan heidän rekistereistään, ja että kaikki heitä koskevat sakot palautetaan. Tuomittujen on saatava hyvitys ihmisoikeuksiensa loukkaamisesta.
  • vaativat kaikkien maiden hallituksia sitoutumaan ja vastaamaan kansainvälisessä laissa säädettyihin velvollisuuksiinsa suojella yksiköiden, myös hlbtiq-henkilöiden, oikeuksia vapaaseen ilmaisuun, yhdistymiseen ja kokoontumiseen. Kehotamme myös Suomen eduskuntaa kunnioittamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ilmaisunvapautta ja jatkamaan työskentelyä hlbtiq-henkilöiden ja muun kansanosan välisen tasa-arvon edistämiseksi.
  • toivottavat tervetulleeksi YK:n Ihmisoikeusneuvoston julkilausuman (L.27/Rev.1, 26.9.2014), joka vastustaa seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää. Ihmisoikeusjärjestöt kehottavat neuvostoa pitämään tämän kriittisen ihmisoikeusasian tärkeysjärjestyksensä kärjessä vastakin.

Tiedustelut:

Sirpa Kähkönen

Puheenjohtaja, Suomen PEN

sirpanen(at)gmail.com

 

Panu Mäenpää

Puheenjohtaja, Seta

puheenjohtaja(at)seta.fi

p. 050 301 1332

PEN Tiedotus