Toimintakertomus 2016

Suomen PEN – Finlands PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö. Se on osa yli 100 maassa toimivaa Kansainvälistä PEN:iä (PEN International). Peruskirjansa mukaisesti PEN puolustaa ja edistää kirjallisuutta, taiteen- ja sananvapautta ja kansakuntien välistä yhteisymmärrystä. PEN pyrkii vaikuttamaan hallituksiin ja viranomaisiin sekä yleiseen mielipiteeseen kaikkialla maailmassa näiden ihanteiden toteuttamiseksi.

Suomen PEN seuraa sananvapauden tilaa, järjestää keskustelutilaisuuksia, kirjallisuustapahtumia, tekee kannanottoja, julkaisee kaunokirjallisia ja muita kirjoituksia ja tukee kunniajäseniksi valitsemiaan, mielipiteittensä vuoksi vangittuja kirjailijoita ja toimittajia sekä toimii heidän vapauttamisekseen. Suomen PEN osallistuu Kansainvälisen PEN:in toimintaan kansainvälisissä kokouksissa ja olemalla yhteistyössä muiden maiden PEN-keskusten kanssa.

Vuonna 2016 puheenjohtaja Sirpa Kähkönen edusti yhdistystä painovapauden 250-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetyissä tilaisuuksissa 7.4.2016 Suomen Lontoon-suurlähetystössä ja syyskuussa Oulun kaupunginkirjastossa, joissa molemmissa hän piti alustuksen sananvapausteemasta. Oulun tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Kaleva-lehden kanssa, ja puheenjohtajan alustus julkaistiin Kalevassa.

Helsingin Sanomat julkaisi vuoden 2016 alussa laajan artikkelisarjan sananvapaudesta, ja sen avauksena haastateltiin Suomen PEN:in puheenjohtajaa Sirpa Kähköstä.

Suomen PEN:in varapuheenjohtaja Marianne Bargum osallistui Kansainvälisen PEN:in 82. yleiskokoukseen Ourensessa Galiciassa. Suomen PEN:illä on vahva edustus myös Kansainvälisen PEN:issä, sillä Elisabeth Nordgren toimii Naiskirjailijakomitean puheenjohtajana ja Jarkko Tontti jatkaa työtään Kansainvälisen PEN:in hallituksessa ja varainhankkijana.

Suomen PEN aloitti yhteistyön suomalaisten tutkijajärjestöjen kanssa tavoitteenaan kasvattaa synergiaa aloilla, joilla sananvapauden, vihapuheen ja itsesensuurin kysymykset ovat keskeisiä. Tapaamiset Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tieteellisten seurojen valtuuskunnan kanssa alkoivat 11.4.2016 ja johtivat työkokoukseen 4.10.2016, jolloin sovittiin yhteistyön tiivistämisestä ja mahdollisuudesta avata tutkijajaosto Suomen PEN:in yhteyteen.

Syksyllä 2016 Suomen PEN järjesti ensimmäisen pohjoismaisen PEN-kokouksen, jossa mukana oli Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin PEN-keskusten lisäksi myös Viron PEN. Kokous oli merkittävä tapaus pohjoismaisten keskusten historiassa, ja erityisen tärkeää oli se, että Suomi toimi aloitteentekijänä. Tukea järjestelyihin saatiin Kulturkontakt Nordilta, Hanasaaren kulttuurikeskukselta, pohjoismaisilta kulttuurisäätiöiltä sekä Ulkoasiainministeriöltä. Pohjoismaisen yhteistyön kasvava merkitys noteerattiin kokouksessa, ja lukuisat keskustelut sekä yleisölle avoin seminaari, joka streamattiin verkkoon, herättivät suurta myönteistä huomiota.

Puheenjohtaja Sirpa Kähkönen toimi vuoden 2016 henkilökohtaisesti nimettynä jäsenenä Ulkoasiainministeriön Ihmisoikeudet ulkopolitiikassa -verkostossa ja kirjailija Jarkko Tontti Suomen PEN:in edustajana Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa.

Yhdistys on käynnistämässä sananvapauskasvatushanketta, joka suunnataan koululaisille. Tähän on haettu aktiivisesti rahoitusta vuodelle 2017. Toisena painopistealueenaan Suomen PEN pitää ICORN-turvakaupunkiresidenssin saamista Suomeen: kaikissa muissa Pohjoismaissa tällainen residenssi (tai useampia residenssejä) toimii, ja Suomen olisi ehdottomasti päästävä mukaan ICORN-verkostoon (International Cities of Refuge Network). Muun muassa Helsingin ja Pietarsaaren kaupunkien kanssa on keskusteltu turvakaupunkitoiminnasta, mutta hankkeessa ei ole päästy tunnusteluja pidemmälle. Asian edistäminen vaatisi puolipäiväisen kontaktihenkilön työpanosta. Turvakaupunkikirjailija ei ole pelkkä kuluerä yhteisölle, jossa hän asuu, vaan resurssi kansainvälisyys-, ihmisoikeus- ja monikulttuurisuustyössä.

Vuonna 2015 PEN otti askeleen kohti ammattimaisempaa toimintaa ja palkkasi sihteerinsä Johanna Sillanpään toiminnanjohtajaksi. Sillanpään jäätyä äitiyslomalle elokuun alussa 2016 Suomen PEN kykeni varojen niukkuuden vuoksi palkkaamaan enää osa-aikaisen järjestösihteerin, johon toimeen valittiin Salla Kosunen. Yhdistyksen toiminnan kannalta osa-aikainen työntekijä olisi ehdottoman tarpeellinen.

Tilanne on ristiriitainen: asiantuntemusta sananvapauden kysymyksissä vaaditaan yhä enemmän, mutta varat toimintaan eivät ole lisääntyneet samassa suhteessa. Kun vuonna 2015 OKM kasvatti PEN:in avustusta 5000 eurolla, yksi keskeisistä rahoittajasäätiöistä leikkasi avustustamme samalla summalla. Toiminnan nostaminen seuraavalle tasolle on vaikeaa. Suomalaisen vapaan yhteiskunnan etu olisi tukea PEN:in kaltaista keskeisen länsimaisen arvon, sananvapauden, edistäjää. PEN:iltä löytyy asiantuntemus ja kansainvälinen verkosto. PEN on keskusteleva, rakentava ja moniarvoinen järjestö, jonka peruskirjassa mainitaan tavoitteena kansojen välinen yhteisymmärrys sekä korostetaan sananvastuuta vapauden rinnalla. PEN-järjestön keskeisenä tavoitteena on myös kansalaisyhteiskuntien tukeminen kaikkialla maailmassa.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 16.2.2016. Puheenjohtajana toimi Jarkko Tontti. Johtokunnan jäsenistä erovuorossa oli Iida Simes, jolle myönnettiin ero. Uusiksi jäseniksi kolmivuotiskaudelle johtokuntaan nimitettiin Kulttuuria kaikille -järjestön toiminnanjohtaja Rita Paqvalén sekä Otavan kustannustoimittaja Lotta Sonninen.

Vuosikokouksessa julkistettiin vuoden 2016 Suomen PEN:in sananvapauspalkinnon saaja Matti Suurpää.

Johtokunta

Vuosikokouksen valitsemaan johtokuntaan kuuluivat vuonna 2016 puheenjohtaja Sirpa Kähkönen, varapuheenjohtaja Marianne Bargum ja jäsenet Vilja-Tuulia Huotarinen, Ville Hänninen, Jukka Laajarinne, Tiina Lehtoranta (luopui johtokuntatyöstä keväällä 2016), Leena Parkkinen, Juha Pekka Pulkkinen, Rita Paqvalén ja Lotta Sonninen. Johtokunnan sihteerinä toimi Johanna Sillanpää heinäkuun loppuun saakka ja syyskuun alusta Salla Kosunen.

Johtokunta kokoontui 14.3., 25.4., 7.6. (suunnitteluiltapäivä ja tutustuminen Suomenlinnan turvapaikkaresidenssiin kuvataiteilijoille), 29.6., 26.10. ja 12.12. sekä piti lukuisia sähköpostikokouksia.

Writers in Prison -komitea (WiPC, Vangittujen kirjailijoiden komitea)

Writers in Prison -komitea toimi vuonna 2016 vangittujen kirjailijoiden puolesta ja tuki Suomessa asuvia apua tarvitsevia kirjoittajia.

Vetoomuskirjeitä oli esillä tilaisuuksissa ja yleisölle kerrottiin vangittujen kirjailijoiden ja toimittajien tilanteesta. Adoptiovankimme eli kunniajäsenemme, eritrealaisen kirjailijan Dawit Isaakin puolesta vedottiin lokakuussa 2016.

Komitean puheenjohtaja Iida Simes luopui tehtävästään jäätyään pois johtokunnasta kolmen kolmivuotiskauden jälkeen. Simeksellä on luottamustoimi HIAP:n asettamassa Safe Haven -turvaresidenssiohjausryhmässä. Myös toiminnanjohtaja Johanna Sillanpää osallistui ohjausryhmän tapaamisiin ja yhteydenpitoon vuonna 2016. Komitealle etsittiin uutta puheenjohtajaa, ja tehtävään valittiin joulukuussa 2016 Rauhankomitean puheenjohtaja Mojibur Doftori. Suomen PEN:in johtokunnassa Safe Haven -vastuuhenkilönä toimii Rita Paqvalén.

18.3. Suomen PEN järjesti Safe Haven -keskustelun Kirjallisuus ilman rajoja –seminaarissa. Puhetta johti Iida Simes, keskustelijoina entiset ICORN-kirjailijat Mazen Maarouf, Anisur Rahman ja Manal Al-Sheikh sekä Helsingin kaupungin valtuutettu Thomas Wallgren.

19.3. Toiminnanjohtaja Johanna Sillanpää osallistui keskusteluun turvakaupunkitoiminnasta Pietarsaaressa. Mukana myös Marita Muukkonen, Jowan Safadi, Åsa Steinsvik, Hassan Blasim, Philip Teir ja Lisen Sundqvist.

27.4. Suomen PEN, muut pohjoismaiset PEN-keskukset ja Viron PEN julkaisivat yhteisen kannanoton Bangladeshin tilanteesta Bangladeshin sekulaarien bloggareiden ja toisinajattelijoiden tueksi

28.–29.5. Suomen PEN kutsui Maailma kylässä -festivaaleille ICORN:in toiminnanjohtaja Helge Lunden ja kirjailija Nasrin Madanin, joka oli Växjön ensimmäinen turvaresidenssitaiteilija. Festivaaleilla PEN järjesti keskustelun Safe Haven – vapaan ilmaisun turvaksi, johon osallistuivat Nasrin Madani, Helge Lunde, Jowan Safadi, Veikko Kunnas, Lisen Sundqvist ja Eva Neklyaeva. Yhteistyössä Suomen PEN, Kepa ja Kulttuuria kaikille. Lisäksi toimittaja Maryan Abdulkarim haastatteli Nasrin Madania Amazon-lavalla, yhteistyössä Suomen PEN ja Maailman kirjat.

15.11. vietettiin PEN:in kansainvälistä Vangittujen kirjailijoiden päivää. Siihen liittyen Suomen PEN keräsi nimiä vetoomuksiin saudiarabialaisen bloggari Raif Badawin ja hänen asianajajansa Waleed Abu al-Khairin, turkkilaisen kirjailija Aslı Erdoğanin ja palestiinalaisen runoilija Dareen Tatourin vapauttamisen puolesta. Nimiä kerättiin sähköisesti sekä Sananvapausgaalassa 11.11. Suomen PEN julkaisi päivään liittyen myös Dareen Tatourin runon suomennoksen, joka julkaistiin myös kansainvälisen PEN:in nettisivuilla.

Naiskomitea (Women Writers’ Committee)

Naiskirjailijakomitea järjesti vuoden 2016 aikana useita tilaisuuksia, joissa tuotiin esille kotimaisten ja ulkomaisten naiskirjailijoiden tilannetta. Suomen PEN:in entinen puheenjohtaja Elisabeth Nordgren toimi vuonna 2016 Kansainvälisen PEN:in Naiskirjailijakomitean puheenjohtajana

14.2. Ystävänpäiväklubilla Kirjasto 10:ssä keskustelivat Annina Holmberg ja Sirpa Kähkönen aiheesta Saako perheestä kirjoittaa?

10.5. Suomen PEN järjesti perustajajäsenen Aino Kallaksen kunniaksi viidennen Ainon-päivän seminaarin yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Aino Kallas -seuran kanssa. Puheenjohtaja avasi tilaisuuden, jossa esiintyivät Kai Aareleid (Viro), Taija Tuominen ja Riikka Pelo.

11.11. Naiskomitea järjesti Sananvapausgaalan Q-teatterissa varojen keräämiseksi Suomen PEN:ille. Tilaisuudessa esiintyivät Suomen Kansalliskirjaston johtaja Kai Ekholm, Anja Erämaja, Vilja-Tuulia Huotarinen, Anna-Leena Härkönen, Juha Itkonen, PENin puheenjohtaja Sirpa Kähkönen, Jani Nieminen, Antti Nylén, Riikka Pulkkinen, Merja Virolainen, Hanna Weselius, Kjell Westö, WHAT?-kirjailijabändi, Annina Holmberg ja Taina West.

Naiskirjailijakomitean puheenjohtajana toimii Vilja-Tuulia Huotarinen.

Kieli- ja käännöskomitea (Translation and Linguistic Rights Committee)

PEN Internationalin Gironan kielellisten oikeuksien julistuksen mukaisesti PEN puolustaa monikielisyyttä ja kielellisiä oikeuksia kaikkialla maailmassa. Erityisesti edistetään pieniä, uhattuja kieliä ja niiden kirjallisuuden kääntämistä. Vuonna 2016 komitea julkaisi Quebecin julistuksen kirjallisuuden kääntämisestä ja kääntäjistä (ks. ruotsi).

18.3. Suomen PEN toimi osajärjestäjänä monikielisyyttä pohtivassa Kirjallisuus ilman rajoja -seminaarissa. Kieli- ja käännöskomitean puheenjohtaja Marianne Bargum ja toiminnanjohtaja Johanna Sillanpää osallistuivat seminaariin ja sen työryhmän tapaamisiin. Bargum johti seminaarissa saamenkielisen ylirajallisen kustantamisen työryhmää.

Kieli- ja käännöskomitean puheenjohtaja Marianne Bargum osallistui Suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressiin Lahdessa 15–17.6.2016 Suomen PENin edustajana. Tapahtuman teema oli ”Suomalais-ugrilaiset kansat kohti kestävää kehitystä”. Bargum raportoi kongressista kansainvälisen PENin Kieli- ja käännöskomitealle (Translation and Linguistic Rights Committee), Marianne Bargum edusti Suomen PEN:iä Kansainvälisen PEN:in 82. yleiskokouksessa Ourensessa Galiciassa, missä hänen Lahden-kongressiraportistaan keskusteltiin vilkkaasti. Ourensen-matkaa tuki Ulkoasiainministeriö.

Kieli- ja käännöskomitean puheenjohtajana toimi Tiina Lehtoranta huhtikuuhun 2016 saakka ja siitä eteenpäin Marianne Bargum.

Rauhankomitea (Writers for Peace Committee)

Elisabeth Nordgrenin siirryttyä Kansainvälisen PEN:in Naiskirjailijakomitean puheenjohtajaksi Suomen PEN:in Rauhankomitean puheenjohtajaksi valittiin bangladeshilaissyntyinen, Suomessa asuva tutkija Mojibur Doftori. Hänen johdollaan komitea on suunnitellut koululaisille suunnatun sananvapaus- ja rauhankasvatushankkeen, jolle on haettu toiminta-avustusta Koneen säätiöltä ja Kordelinin rahastolta.

Jäsenmäärä

Suomen PEN:in jäsenmäärä vuoden lopussa oli 381.

Viestintä

Verkkosivuilla (www.suomenpen.fi) tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta ja julkaistiin kannanottoja. Vapaa sana -verkkokirjoitussarjassa ilmestyi 9 kirjoitusta: runo- ja proosakäännöksiä, esseitä ja puheenvuoroja ajankohtaisista sananvapausaiheista. Facebook-sivun toiminta on aktiivista; sivun seuraajamäärä on kasvanut yli 2 200 seuraajaan. Erityisesti Facebookin avulla on kerrottu Kansainvälisen PEN:in uutisista, kampanjoista sekä muista ajankohtaisista sananvapauteen liittyvistä kotimaan ja maailman uutisista sekä järjestön tilaisuuksista. Suomen PEN:illä on Twitter-tili sekä Youtube-tili videomateriaalin julkaisua varten. Yhdistys julkaisi useita lehdistötiedotteita. Jäsenet saavat n. 10 sähköistä jäsenkirjettä/vuosi, joissa tiedotetaan yhdistyksen tilaisuuksista, muusta toiminnasta sekä ajankohtaisista ihmisoikeus- ja sanavapauskysymyksistä. Postitse on lähetetty 2 jäsenkirjettä, joiden ohessa jäsenmaksulomake sekä maksumuistutukset.

Julkaisut

Vuoden 2016 Vapaasanakirja päätetiin jättää julkaisematta yhdistyksen erittäin tiukan taloustilanteen vuoksi.

Vapaa sana -verkkokirjoitussarja vuonna 2016

1. Matti Suurpää: PEN. Puhe sananvapauspalkinnon luovutustilaisuudessa 16.2.2016

2. Mojibur Doftori: Kansainvälisen äidinkielen päivän kulttuurisesta merkityksestä

3. Jarkko Tontti: Vihapuheesta ja sananvapaudesta

4. Nasiba Hilal: A day in the life of an ordinary woman

5. Leena Suurpää: Tarvitaanko tutkijoiden sananvapausjärjestöä?

6. Ahmed Zaidan: A poet sings for life in midst of death, from the dark cellar, he narrates his story

7. Nasrin Madani: En tom livmoder

8. Anneli Pääkkönen: Huutakaamme vahvasti ihmisyyden puolesta!

9. Darin Tatur: Runoilija kaltereiden takaa

Yleisötapahtumat (muut kuin komiteoiden järjestämät)

13.4. Jarkko Tontti edusti Suomen PEN:iä keskustelussa ”Kannattiko klikata?!?? Ihmisoikeudet ja verkkovalvonta” Sellon kirjastossa

18.5. Keskustelu kuvantekijöiden ilmaisunvapaudesta Päivälehden museossa; moderaattori Ville Hänninen, avauspuheenvuoro Ranskan kulttuuri-instituutin johtaja Mme Jeanne Bougrab, panelistit kuvittaja Ville Tietäväinen, sarjakuvataiteilija Johanna Rojola ja pilapiirtäjä Jyrki Vainio.

28.5. Vihapuhe – haaste sananvapaudelle –paneeli Maailma kylässä –festivaaleilla. Osallistujat: toimittajat Jessikka Aro, Abdirahim ”Husu” Hussein, Jarmo Koponen ja Anni Valtonen. Yhteistyössä Suomen PEN, Vikes ja Maailman Kuvalehti.

13.7.-14.7. Puheenjohtaja Suomi Areenassa Porissa Goethe Institutin järjestämässä keskustelussa maahanmuutosta ja sen vaikutuksesta kansalliskirjallisuuteen sekä Valokuvataiteilijoiden liiton järjestämässä keskustelussa taiteen vapaudesta.

31.7. Pentinkulman päivillä johtokunnan jäsen Ville Hänninen edusti yhdistystä sananvapauspaneelissa.

6.8. Puheenjohtaja puhui Rauhanliiton järjestämässä Hiroshiman muistotilaisuudessa Helsingissä Töölönlahdella.

25.8. Suomen PEN:in kunniajäsenen Uladzimir Njakljaeun vierailu Helsingissä ja hänen 70-vuotispäivänsä kunniaksi järjestetty tilaisuus Kansallisteatterin Lavaklubilla. Yhteistyössä Suomen PEN ja Ulkoasiainministeriö ja Runokuu-festivaali.

27.8. Köp min kärlek – Monenkirjavaa rakkautta. Kaksikielinen queer-runoluenta, esiintymässä Hannele Mikaela Taivassalo, Maria Turtschaninoff, Martina Moliis-Mellberg, Riikka Pulkkinen, Helena Sinervo ja Leena Parkkinen. Yhteistyössä Suomen PEN, Kirjakauppa Nide ja Runokuu-festivaali.

19.9. Puheenjohtaja luennoi Painovapaus 250-vuotta -sarjassa Oulun Kaupunginkirjastossa. Yhteistyössä Kaleva-lehden kanssa.

28.9. Puheenjohtaja luennoi aiheesta Sananvapaus ja demokratia Arkadia International Book Shopissa Helsingissä, järjestäjänä Kanta-Helsingin Vasemmiston Demokratiaklubi.

7.10. Anna Politkovskajan murhan vuosipäivänä Suomen PEN osallistui Amnestyn Suomen osaston järjestämään mielenilmaukseen Venäjän suurlähetystön edessä. Suomen PEN:in puheenvuoron esitti varapuheenjohtaja.

29.10. Paneelikeskustelu tutkijoiden ja kirjailijoiden sananvapaudesta Helsingin kirjamessuilla. Yhteistyössä Tieteellisten Seurojen Neuvottelukunnan kanssa. Moderaattorina Sirpa Kähkönen.

30.10. Pohjoismainen sananvapautemme -keskustelu Helsingin kirjamessuilla, järjestää Kulturkontakt Nord, mukana Sirpa Kähkönen.

Mediassa

23.1.2016, Helsingin Sanomat: ”Vihapuheen ruokkima itsesensuuri on nyt Euroopan sananvapauden pahin uhka”: http://www.hs.fi/kulttuuri/a1453436129850

16.2.2016, Helsingin Sanomien Lehdistönvapaus-sivusto: ”Suomen PEN:in sananvapaus­palkinto Matti Suurpäälle”: http://www.hs.fi/lehdistonvapaus/art-2000002886488.html

16.2.2016, Keskisuomalainen: ”Sananvapauspalkinto kustantaja Matti Suurpäälle”: http://www.ksml.fi/kulttuuri/Sananvapauspalkinto-kustantaja-Matti-Suurp%C3%A4%C3%A4lle/729350

16.2.2016, Savon Sanomat: ”PENin sananvapauspalkinto kustantaja Matti Suurpäälle”: http://www.savonsanomat.fi/kulttuuri/PENin-sananvapauspalkinto-kustantaja-Matti-Suurp%C3%A4%C3%A4lle/733335

16.2.2016, MTV: ”Sananvapauspalkinto kustantaja Matti Suurpäälle”: http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/sananvapauspalkinto-kustantaja-matti-suurpaalle/5742436

16.2.2016, Hufvudstadsbladet‎: ”PEN-priset till förläggaren Matti Suurpää”: https://www.hbl.fi/artikel/pen-priset-till-forlaggaren-matti-suurpaa/

17.2.2016, Markkinointi&Mainonta: ”Matti Suurpää sai Suomen PEN:in sananvapauspalkinnon”: http://www.marmai.fi/uutiset/matti-suurpaa-sai-pen-in-sananvapauspalkinnon-6310079

18.2.2016, Helsingin Sanomat: ”Vihapuhe tukkii monen tutkijan suun”: http://www.hs.fi/kulttuuri/a1455683863978

21.4.2016, Puheenjohtaja edusti Suomen PEN:iä Yle TV 1:n A-Studiossa suuressa Yle-keskustelussa

9.9.2016, Helsingin Sanomien Lehdistönvapaus-sivusto: ”Median kulutuksen siirtyminen vaihtoehtoisiin lähteisiin vaatii yhä enemmän medialukutaitoa yleisöltä”: http://www.hs.fi/lehdistonvapaus/a1473399273596

15.9.2016, Varapuheenjohtajan haastattelu Radio Vegassa pohjoismais-virolaisesta PEN-kokouksesta.

9.10.2016, Hufvudstadsbladet‎: ”Ett moln av skräck” över Turkiet: https://www.hbl.fi/artikel/ett-moln-av-skrack-over-turkiet-2/

10.10.2016, Kaleva: ”Tutkijoita halutaan tukea vihapuhetta vastaan”: http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/tutkijoita-halutaan-tukea-vihapuhetta-vastaan/740421/

3.11.2016, Journalisti: ”Kohti nollatoleranssia”: http://www.journalisti.fi/artikkelit/2016/13/kohti-nollatoleranssia/

11.11.2016, Hufvudstadsbladet‎ ja Helsingin Sanomat suosittelivat Suomen PEN:in Sananvapausgaalaa päivän tapahtumavinkkiosioissaan.

8.12.2016, YLE Uutiset: ”Sirpa Kähköselle Kansanvalistusseuran Sivistyspalkinto”: http://yle.fi/uutiset/3-9340689

Suomen PEN:in puheenjohtaja Sirpa Kähkösen haastattelu julkaistiin myös Sananvapauteen-sivustolla, joka keskittyy pian 100 vuotta täyttävän Suomen sananvapauteen ja sensuuriin maan itsenäisyyden ajalta: https://sananvapauteen.fi/henkilokuva/2682

Sananvapauspalkinto

Suomen PEN:in viides sananvapauspalkinto myönnettiin kustantaja, kirjailija, sananvapausaktivisti Matti Suurpäälle vuosikokouksen yhteydessä 16. helmikuuta.

Näin palkinnon perusteluissa: ”Kustantaja Matti Suurpää tunnetaan Suomen kirjallisuuselämässä kultivoituneena, älykkäänä ja kantaaottavana kirjoittajana ja mielipidevaikuttajana. Vuonna 1937 syntynyt Suurpää ehti mukaan sodanjälkeisen modernismin aaltoon ja 1960-luvun nopeatempoiseen julkaisupolitiikkaan, jossa syntyi lukuisia ajankohtaisen pamflettikirjoittamisen klassikoita; näistä mainittakoon Huutomerkkisarjassa julkaistu Praha 1968, jonka toimitusneuvosto kutsuttiin koolle välittömästi Prahan elokuisten tapahtumien jälkeen ja joka saatiin julki vielä samana syksynä.

Matti Suurpää oli merkittävä henkilö myös Mukkulan Kansainvälisen kirjailijakokouksen toiminnassa erityisesti 1960-luvulla, jolloin Mukkulassa kohtasivat aivan konkreettisesti itä ja länsi, dialogin ja yhteisten sanojen etsimisen merkeissä. Tämänkaltaista kirjallisuuden ja ylipäätään taiteen välittävää, mielipiteenvaihtoa edistävää toimintaa nykymaailma kaipaa yhä kipeämmin.”

Suomen Penin sananvapauspalkinto 2016 myönnettiin Matti Suurpäälle sekä esimerkillisestä työstä sananvapauden alalla että siitä jatkuvasta tuesta ja kannustuksesta, jota hän on uupumatta antanut nuoremmille sukupolville Penin piirissä.

Palkintona Matti Suurpäälle luovutettiin Inari Krohnin teos ”Pöllö”.

Kansainvälinen toiminta

Jarkko Tontti ja Iida Simes edustivat Suomen PEN:iä Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa.

Jarkko Tontti jatkoi toimintaansa Kansainvälisen PEN:in johtoryhmässä ja Elisabeth Nordgren Kansainvälisen PEN:in Naiskirjailijakomitean puheenjohtajana. Suomen PEN allekirjoitti useita Kansainvälisen PEN:in kannanottoja, ks. www.suomenpen.fi.

1.4. Suomen PEN, Suomen Journalistiliitto, Vikes ja Toimittajat ilman rajoja julkaisivat vetoomuksen: Thaimaalaistoimittaja Pravit Rojanaphrukin osallistumisen estäminen UNESCO:n Lehdistönvapauskonferenssiin loukkaa sananvapautta

3.5. Suomen PEN allekirjoitti Sanomalehtien Liiton Maailman sananvapauden päivän ilmoituksen ja osallistui #sananvastuu-kampanjaan

3.5. Varapuheenjohtaja Marianne Bargum ja toiminnanjohtaja Johanna Sillanpää edustivat Suomen PEN:iä UNESCO:n Lehdistönvapauden päivän konferenssissa Helsingissä. Suomen PEN järjesti tapaamisen Helsingissä vierailleita Kansainvälisen PEN:in edustajien kanssa

12.7. Suomen PEN julkaisi kannanoton virolaisen kirjailijan Kaur Kenderin tapauksesta

7.-9.9. Suomen PEN emännöi ensimmäistä yhteispohjoismais-virolaista PEN-verkostokokousta. Työryhmiä, keskusteluja ja julkaistiin julkilausuma: ”PEN toivottaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sanat tervetulleiksi”. PEN-puheenjohtajista paikalla olivat Suomen PENin puheenjohtaja Sirpa Kähkönen, Islannin PENin puheenjohtaja Sjón sekä Viron PENin puheenjohtaja Kätlin Kaldmaa. Varapuheenjohtajista mukaan osallistuivat Suomen PENin varapuheenjohtaja Marianne Bargum ja Norjan PENin varapuheenjohtaja Elisabeth Eide. Kokous huipentui yleisölle avoimeen Priceless Words – Arvokkaat sanat seminaariin Kulturkontakt Nordissa 9.9., jossa esiintyivät Kerstin Almegård (Ruotsi), Elisabeth Eide (Norja), Niels-Ivar Larsen (Tanska), Rein Raud (Viro), Hassan Blasim (Irak/Suomi), Kätlin Kaldmaa (Viro), Sjón (Islanti), Kári Tulinius (Islanti) sekä Anu Koivunen ja Sirpa Kähkönen. Kokouksessa erityistä huomiota sai ajankohtainen kysymys pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sananvapaudesta. Kokoukseen osallistuneet PEN-keskukset julkaisivat julkilausuman myöhemmin omilla kielillään samaan aikaan, ja se sai kiitosta kansainväliseltä PENiltä ja näkyvyyttä suomalaisessa mediassa.

26.9.–2.10. Marianne Bargum edusti Suomen PEN:iä Kansainvälisen PEN:in 82. yleiskokouksessa Ourensenssa Galiciassa.

Muuta toimintaa

Suomen PEN osallistui Helsingin Kirjamessujen messutyötyhmän työskentelyyn ja toi oman ohjelmansa messuille osana Painovapausasetus 250 vuotta -teemaa.

PEN Tiedotus