Vasemmistoliitto Suomen PEN:in Eduskuntavaalitentissä

Eduskuntavaalitentti 2015

 

Vasemmistoliitto vastasi kysymyksiimme seuraavasti

(lue Suomen PEN:in kysely kokonaisuudessaan saatteiden kera):

 

1. YK:n ihmisoikeuksien julistus ja sananvapaus

Tiedättekö, mitä YK:n julistus pitää sisällään?

Mikä on mielestänne suurin uhka sananvapaudelle Suomessa tällä hetkellä?

YK:n ihmisoikeuksien julistus ennakoi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta, kuten myös taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa yleissopimusta, joihin Suomikin on sitoutunut. Sananvapaus on kaksisuuntainen oikeus: kaikilla on sanan- ja mielipiteenvapaus, mutta myös oikeus saada tietoa. Sananvapautta Suomessa uhkaa etenkin tiedonvälityksen kaupallistuminen ja tiedotusvälineiden keskittyminen suuriin mediataloihin. Myös sosiaalinen media vaikuttaa sananvapauteen: entistä useampi saa äänensä kuuluviin, mutta kärjistetyt viestit voivat myös halvaannuttaa keskustelua.

 

2. Sananvapaus ja uskonto

Onko puolueenne valmis keskustelemaan pykälän kumoamisesta Suomessa?

Jos kannatatte pykälän uudelleenmuotoilua, miten sitä tulisi muokata?

Jos haluatte säilyttää pykälän, millä perustelette sitä?

Olemme valmiita keskustelemaan rikoslain jumalanpilkkapykälän ajanmukaistamisesta. Uudelleenmuotoilua pohdittaessa on muistettava että uskonnonvapaus perusoikeutena on eri kysymys kuin uskonrauha, joka on rikosoikeudellinen käsite. Uskonnonvapauteen kuuluu myös oikeus olla kuulumatta uskontokuntiin, ja omantunnonvapauden suoja koskee muitakin kuin uskonnollisia arvoja.

 

3. Kulttuurinen monimuotoisuus

Ruotsin kieli Suomessa

Kuinka tärkeää kaksikielisyyden turvaaminen on puolueellenne ja toimenpiteillä edistätte kaksikielisyyttä jatkossa?

Mikä on kantanne kokeiluun, jossa tutkitaan alueellisia vaihtoehtoja ruotsin kielen opiskelulle?

Virallisesti kaksikielisessä maassa ruotsin osaaminen on edelleen tärkeää työelämässä, ja ruotsin opiskelu tukee kaikkien lasten yhtäläisiä mahdollisuuksia työelämässä ja opinnoissa. Alueelliset vaihtoehdot ruotsille asettaisivat oppilaat eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta riippuen.

Saame

Mikä on puolueenne kanta ILO 169 -sopimukseen?

Mitä puolueenne tekee ja tulee tekemään saamelaisten oikeuksien, kulttuurin ja kielten elinvoimaisuuden edistämiseksi Suomessa?

Kannatamme ILO 169-sopimusta. Saamelaisten oikeuksia tukee hyvinvointivaltion palveluiden kohentaminen, peruskouluista terveys- ja vanhuspalveluihin, huomioiden kielelliset ja kulttuuriset tarpeet. Saamelaisten oikeuksien edistämiseksi tärkeitä ovat myös mm. Yleisradion palvelut ja Pohjoismaiden rajat ylittävän saamelaisyhteisön edelleen kehittäminen.

 

4. Turvapaikat ja vapaa liikkuvuus

Turvakaupunkiverkosto

Millaisia mahdollisuuksia näette turvakaupunkiverkoston kehittämiselle?

Suomi on sitoutunut EU:n turvapaikkapolitiikkaan, ja sitä tulee kehittää niin että eniten suojelua tarvitsevat ihmiset myös saavat suojaa. Turvakaupunkiverkosto on mielenkiintoinen ehdotus.

Paperittomien terveyspalvelut

Mikä on puolueenne kanta paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestämiseen?

Vasemmisto tukee paperittomien välttämättömän terveydenhuollon järjestämistä, ja olimme myös eduskunnassa hallituksen esityksen kannalla.

Tulisiko esitykseen tehdä lisäyksiä tai muutoksia – jos pitäisi, niin millaisia?

 

5. Verkkoseuranta ja -vakoilu

Mikä on puolueenne kanta verkkovalvontalakiin?
Millaisia keinoja näette kansalaisten turvallisuuden ja sananvapauden suojelemisessa yksilön oikeuksia loukkaamatta?


Miten Edward Snowdenin tapaus tulisi ratkaista?

Verkkovalvontalakiin liittyvää omien kansalaisten massamittaista verkkovalvontaa emme kannata. Kyberturvallisuuden merkitys on kasvussa, ja siviilejä on suojeltava sähkönjakelujärjestelmään, pankkitoimintaan yms. perusinfrastruktuuriin liittyviltä verkkohyökkäyksiltä.

 

6. Arvonlisävero

Mikä on puolueenne kanta kirjojen, lehtien ja sähkö- ja äänikirjojen arvonlisäverotukseen?

Kannatamme kulttuuripalveluiden alempaa arvonlisäveroa, ja myös digikirjojen ja -lehtien arvonlisävero on saatettava samalle alennetulle tasolle. Vasemmistoliitto on ainoa puolue, jonka vaaliohjelmassa on tarkkoja ja yksityiskohtaisia linjauksia kulttuuriin liittyen.

PEN Tiedotus