Köyhien asialla Suomen PEN:in Eduskuntavaalitentissä

Eduskuntavaalitentti 2015

Köyhien asialla rp. vastasi kysymyksiimme seuraavasti

(lue Suomen PEN:in kysely kokonaisuudessaan saatteiden kera):

 

1. YK:n ihmisoikeuksien julistus ja sananvapaus

Tiedättekö, mitä YK:n julistus pitää sisällään?

Melko hyvin.

Mikä on mielestänne suurin uhka sananvapaudelle Suomessa tällä hetkellä?

Rahan vallan ja politiikan korruptio.

 

2. Sananvapaus ja uskonto

Onko puolueenne valmis keskustelemaan pykälän kumoamisesta Suomessa?

Ei missään tapauksessa.

Jumalaa ei ole mitään tarvetta pilkata. Voidaan elää ihan ilman pilkkaamista.

Jos kannatatte pykälän uudelleenmuotoilua, miten sitä tulisi muokata?

Ei tarvetta muokkaukseen.

Jos haluatte säilyttää pykälän, millä perustelette sitä?

Koska ne, jotka haluavat pilkata Jumalaa, joka heidät on luonut, ovat täysiä hölmöjä.

 

3. Kulttuurinen monimuotoisuus

Ruotsin kieli Suomessa

Kuinka tärkeää kaksikielisyyden turvaaminen on puolueellenne ja toimenpiteillä edistätte kaksikielisyyttä jatkossa?

Ei ole tarvetta turvata pakolla.

Mikä on kantanne kokeiluun, jossa tutkitaan alueellisia vaihtoehtoja ruotsin kielen opiskelulle?

Positiivinen.

Saame

Mikä on puolueenne kanta ILO 169 -sopimukseen?

Mitä puolueenne tekee ja tulee tekemään saamelaisten oikeuksien, kulttuurin ja kielten elinvoimaisuuden edistämiseksi Suomessa?

 

4. Turvapaikat ja vapaa liikkuvuus

Turvakaupunkiverkosto

Millaisia mahdollisuuksia näette turvakaupunkiverkoston kehittämiselle?

Ei tietoa juuri Suomen mahdollisuuksille asiassa.

Paperittomien terveyspalvelut

Mikä on puolueenne kanta paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestämiseen?

Hätätilanteessa ihmisiä tulee auttaa.

Tulisiko esitykseen tehdä lisäyksiä tai muutoksia – jos pitäisi, niin millaisia?

 

5. Verkkoseuranta ja -vakoilu

Mikä on puolueenne kanta verkkovalvontalakiin?

Millaisia keinoja näette kansalaisten turvallisuuden ja sananvapauden suojelemisessa yksilön oikeuksia loukkaamatta?

Miten Edward Snowdenin tapaus tulisi ratkaista?

 

6. Arvonlisävero

Mikä on puolueenne kanta kirjojen, lehtien ja sähkö- ja äänikirjojen arvonlisäverotukseen?


PEN Tiedotus