Muutos 2011 Suomen PEN:in Eduskuntavaalitentissä

Eduskuntavaalitentti 2015

 

Muutos 2011 -puoleen puolesta kyselyyn vastasi puolueen hallituksen jäsen Oula Lintula, joka korostaa, että vastaukset ovat hänen omiaan ja edustavat puolueen mielipiteitä vain niiltä osin, kuin erikseen mainitaan.

(Lue Suomen PEN:in kysely kokonaisuudessaan saatteiden kera.)

 

1. YK:n ihmisoikeuksien julistus ja sananvapaus

Tiedättekö, mitä YK:n julistus pitää sisällään?

Mikä on mielestänne suurin uhka sananvapaudelle Suomessa tällä hetkellä?

Olen perehtynyt julistukseen. Suurimmat uhat sananvapaudelle ovat lainsäädäntö ja poliittinen korrektius, joka ruokkii lainsäädännön kiristämistä yhä entisestään ihmisoikeuksia loukkaavaan suuntaan.

 

2. Sananvapaus ja uskonto

Onko puolueenne valmis keskustelemaan pykälän kumoamisesta Suomessa?

Jos kannatatte pykälän uudelleenmuotoilua, miten sitä tulisi muokata?

Jos haluatte säilyttää pykälän, millä perustelette sitä?

Puolueemme mielestä pykälä pitää kumota. Allekirjoittanut on yhdessä Kyuu Eturautin kanssa tehnyt kansalaisaloitteen sen kumoamiseksi. Pykälä loukkaa olemassaolollaan sananvapautta ja asettaa eri ideologioita eriarvoiseen asemaan.

 

3. Kulttuurinen monimuotoisuus

Ruotsin kieli Suomessa

Kuinka tärkeää kaksikielisyyden turvaaminen on puolueellenne ja toimenpiteillä edistätte kaksikielisyyttä jatkossa?

Mikä on kantanne kokeiluun, jossa tutkitaan alueellisia vaihtoehtoja ruotsin kielen opiskelulle?

Puolueena emme ota kantaa, mutta allekirjoittanut kuten muutenkin enemmistö ehdokkaistamme kannattaa pakkoruotsin poistamista. Tästä pitäisi päättää kansanäänestyksellä kuten kaikista muistakin asioista, joista vaatimukset täyttävä kansalaisaloite on tehty. Kuntien pitäisi itse päättää, mitä kieliä opiskelijoilleen tarjoavat; ruotsi toki voi jatkossakin olla yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa.

On väärin puhua kaksikielisyydestä, oikein olisi viisikielisyys. Suomessa on yksi pääkieli, suomi; lisäksi on neljä alueellista vähemmistökieltä, siis inarinsaame, kolttasaame, pohjoissaame ja ruotsi. Kannatan että vähemmistökieliä on voitava käyttää virallisissa yhteyksissä omilla alueillaan.

Saame

Mikä on puolueenne kanta ILO 169 -sopimukseen?

Mitä puolueenne tekee ja tulee tekemään saamelaisten oikeuksien, kulttuurin ja kielten elinvoimaisuuden edistämiseksi Suomessa?

En ole perehtynyt ILO 169 -sopimukseen tarpeeksi voidakseni vastata kysymykseen sen ratifioinnista.

Saamelaisten kuten minkään muunkaan kulttuurin edistämiseksi en suoranaisesti tee mitään. Se on kansan tehtävä, ei poliitikkojen.

 

4. Turvapaikat ja vapaa liikkuvuus

Turvakaupunkiverkosto

Millaisia mahdollisuuksia näette turvakaupunkiverkoston kehittämiselle?

En näe tarvetta turvakaupunkiverkostolle.

Paperittomien terveyspalvelut

Mikä on puolueenne kanta paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestämiseen?

Tulisiko esitykseen tehdä lisäyksiä tai muutoksia – jos pitäisi, niin millaisia?

Kiireellisiä terveyspalveluja voidaan tarvita niitä tarvitseville, mutta muiden kuin omien kansalaisten tapauksessa näistä on laskutettava. Toki eri valtioiden kanssa voidaan tehdä kahdenvälisiä sopimuksia siitä, että laskun maksaa potilaan oma valtio. Mikäli potilas on laittomasti maassa oleskeleva henkilö, on samalla ilmoitettava viranomaisille jotta henkilö voitaisiin poistaa maasta.

Yleisesti ottaen pitäisi olla luomatta koneistoja, jotka houkuttelevat sosiaaliperusteista maahanmuuttoa, ja olemassaolevia koneistojakin pitäisi purkaa.

 

5. Verkkoseuranta ja -vakoilu

Mikä on puolueenne kanta verkkovalvontalakiin?

Millaisia keinoja näette kansalaisten turvallisuuden ja sananvapauden suojelemisessa yksilön oikeuksia loukkaamatta?

Miten Edward Snowdenin tapaus tulisi ratkaista?

Vastustan ankarasti verkkovalvontaa. Kansalaisten yksityisyydensuoja on liian arvokas asia uhrattavaksi. Snowdenille kuuluisi tiedonjulkistamispalkinto eikä mitään syytteitä.

Lisäksi on kyseenalaista, onko urkinnasta edes hyötyä.

 

6. Arvonlisävero

Mikä on puolueenne kanta kirjojen, lehtien ja sähkö- ja äänikirjojen arvonlisäverotukseen?

Alv:n pitäisi olla sama julkaisumuodosta riippumatta. Alv:a kautta linjan pitäisi laskea. Tasoksi ehdotan yleisesti 20 %, kirjojen, lehtien ym. osalta 6 %.

PEN Tiedotus