PEN Charlie Hebdo -iskun vuosipäivänä

Charlie Hebdo -iskun vuosipäivänä:

eriäviä ääniä on suojeltava

7. tammikuuta 2016

 

CH-imageCharlie Hebdo -lehden toimitukseen kohdistuneen raakalaismaisen iskun vuosipäivänä me allekirjoittaneet vahvistamme sitoutumisemme sananvapauden suojeluun silloinkin, kun oikeutta käytetään sellaisten näkökantojen ilmaisemiseen, jotka voidaan kokea loukkaavina.

Isku Charlie Hebdo -lehden toimitukseen, jossa kuoli 11 ja loukkaantui 12 henkilöä, oli kammottava muistutus toimittajien, taiteilijoiden ja muiden kriittisten äänien kohtaamasta väkivallasta toisinajattelijoille yhä suvaitsemattomammaksi käyvässä maailmassa. Surmat käynnistivät vuoden, joka on osoittautunut erittäin vaikeaksi etenkin sananvapauden puolustajille.

Valtiosta riippumattomat toimijat hyökkäsivät väkivalloin kriitikkojaan vastaan ja selvisivät lähes rangaistuksetta Bangladeshissa, jossa ääri-islamistit murhasivat neljä sekularismia puolustanutta bloggaajaa. Intiassa akateemikko M. M. Kalburgi surmattiin kirjoitettuaan kriittisesti hindufundamentalismista.

Vaikka maailman johtajat kokoontuivat Pariisin kaduille osoittamaan solidaarisuuttaan sananvapaudelle Charlie Hebdo -murhien jälkeen, hallitukset vuoden saatossa ovat pyrkineet tukahduttamaan taiteilijoita ja kirjoittajia. ’Kapinaan lietsominen’ uhkaa sulkea vankeuteen pilapiirtäjä Zunarin 43 vuodeksi Malesiassa, Iranissa pilapiirtäjä Atena Fardaghani kärsii 12 vuoden vankeustuomiota piirtämästään poliittisesta sarjakuvasta ja Saudi-Arabiassa runoilija Ashraf Fayadh on tuomittu kuolemaan maallisista näkemyksistä hänen runoudessaan.

Kenties suurin uhka sananvapaudelle vuonna 2015 tuli kuitenkin turvallisuusuhkien näennäisesti motivoivilta hallituksilta. Charlie Hebdo -iskun jälkeen 11 Euroopan unionin jäsenmaiden sisäministeriä laati julkilausuman, jossa he kehottavat Internet-palveluiden välittäjiä identifioimaan ja poistamaan ”vihaan ja terroriin yllyttävän” verkkosisällön. Heinäkuussa Ranskan senaatti hyväksyi kyseenalaisen lain, joka YK:n ihmisoikeuskomitean mukaan mahdollistaa tiedustelupalveluille poikkeuksellisen laajan oikeuden vakoilla kansalaisia.

Tämänkaltaiset valtiolliset toimenpiteet ovat halvaannuttavia, sillä ne altistavat ilmaisunvapauden erityisen salakavalalle uhalle: itsesensuurille. Harjoittaakseen oikeuttaan sananvapauteen täydellisesti ihmisten on voitava kommunikoida vapaasti ilman valtiollisen puuttumisen pelkoa. Kansainvälisessä laissa oikeus sananvapauteen suojaa myös puhetta, jonka joku saattaa kokea shokeeraavaksi, loukkaavaksi tai häiritseväksi. Mikä tärkeintä, oikeus vapaaseen ilmaisuun tarkoittaa sitä, että niilläkin, jotka kokevat tulleensa loukatuiksi, on oikeus haastaa toisia vapaaseen väittelyyn ja avoimeen keskusteluun, tai rauhanomaisen protestin kautta.

Charlie Hebdo -iskujen vuosipäivänä me allekirjoittaneet vaadimme kaikkia hallituksia:

  • Pitämään kiinni kansainvälisistä velvollisuuksistaan suojella oikeutta ilmaisunvapauteen ja kaikille kuuluvaan tietoon, sekä suojelemaan etenkin journalistien, kirjoittajien, taiteilijoiden ja ihmisoikeuksien puolustajien oikeutta kustantaa, kirjoittaa ja puhua vapaasti;
  • Tukemaan turvallisen ja sallivan ilmapiirin kasvua niille, jotka harjoittavat oikeuttaan sananvapauteen ja varmistamaan, että journalistit, taiteilijat ja ihmisoikeuksien puolustajat saavat harjoittaa työtään muiden siihen puuttumatta;
  • Taistelemaan toimittajiin ja muihin sananvapauttaan harjoittaviin kohdistuvia uhkauksia ja rikkomuksia vastaan, ja varmistamaan tasapuolisen, ajantasaisen ja läpikotaisen tutkimuksen rikosten toimeenpanijoiden ja suunnittelijoiden tuomitsemiseksi. Myös uhreille ja heidän perheilleen on taattava mahdollisuus riittäviin korvauksiin;
  • Kumoamaan lainsäädäntö, joka rajoittaa oikeutta lainmukaiseen sananvapauteen – etenkin epä- ja ylenmääräiset valtiollista turvallisuutta, kapinan lietsontaa, epäsiveellisyyttä, jumalanpilkkaa ja kunnianloukkauksia koskevat lait sekä muun sellaisen lainsäädännön, jota käytetään kriittisten äänien kahlitsemiseen, häirintään ja vaientamiseen myös sosiaalisessa mediassa ja verkkoympäristössä;
  • Varmistamaan, että tiedustelupalvelukäytännöt lähtevät kunnioituksesta ihmisoikeuksiin. Lakia ja laillisia standardeja, joilla hallitaan tiedonvälityksen valvontaa, tulee päivittää ja vahvistaa sekä tuoda lainsäädännöllisen ja oikeudellisen ohjauksen piiriin. Jokainen tiedustelutoimenpide voidaan oikeuttaa vain jos se on selvästi määritelty laissa, ajaa laillista tavoitetta ja on täysin välttämätön tavoitteen kannalta.

PEN International
ActiveWatch – Media Monitoring Agency
Adil Soz – International Foundation for Protection of Freedom of Speech
Africa Freedom of Information Centre
ARTICLE 19
Bahrain Center for Human Rights
Belarusian Association of Journalists
Brazilian Association for Investigative Journalism
Bytes for All
Cambodian Center for Human Rights
Canadian Journalists for Free Expression
Center for Independent Journalism – Romania
Center for Media Freedom and Responsibility 
Comité por la Libre Expresión – C-Libre
Committee to Protect Journalists
Electronic Frontier Foundation
Foundation for Press Freedom – FLIP
Freedom Forum
Fundamedios – Andean Foundation for Media Observation and Study
Globe International Center
Independent Journalism Center – Moldova
Index on Censorship
Initiative for Freedom of Expression – Turkey
Institute for the Studies on Free Flow of Information
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión – IPLEX
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela
International Federation of Journalists
International Federation of Library Associations and Institutions 
International Press Institute 
International Publishers Association
Journaliste en danger
Maharat Foundation
MARCH
Media, Entertainment and Arts Alliance
Media Foundation for West Africa
National Union of Somali Journalists
Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión – OLA
Pacific Islands News Association 
Palestinian Center for Development and Media Freedoms – MADA
PEN American Center
PEN Canada
Reporters Without Borders
South East European Network for Professionalization of Media
Vigilance pour la Démocratie et l’État Civique 
World Association of Community Radio Broadcasters – AMARC
French PEN
PEN Mali
PEN Kenya
PEN Nigeria
PEN South Africa
PEN Eritrea in Exile
PEN Zambia
PEN Afrikaans
PEN Ethiopia
PEN Lebanon
Palestinian PEN
Turkish PEN
PEN Quebec
PEN Colombia
PEN Peru
PEN Bolivia
PEN San Miguel
PEN USA
English PEN
Icelandic PEN
PEN Norway
Portuguese PEN
PEN Bosnia
PEN Croatia
Danish PEN
PEN Netherlands
German PEN
Finnish PEN – Suomen PEN
Wales PEN Cymru
Slovenian PEN
Flanders PEN
PEN Trieste
Russian PEN
PEN Japan

PEN Tiedotus