Litteratur utan gränser 18.3

Seminariet granskar det nordiska litterära fältet från ett mångspråkigt perspektiv

Norden har blivit alltmer flerspråkigt och många författare bosatta i Norden skriver på andra språk än de nordiska. Vilken position har de annanspråkiga författarna på fältet och hur rör sig litteratur över språkliga och nationella gränser i Norden? I seminariet söker man konkreta lösningsmodeller för de problem som de annanspråkiga författarna stöter på det nordiska litterära fältet. Seminariet Litteratur utan gränser arrangeras av Kultur för alla, Kulturkontakt Nord, Kulturcentrum Caisa, Finlands PEN, Läscentrum, SARV (Finlands kritikerförbund) och projektet Sivuvalo.

I ett panel En ny start, modererat av Iida Simes (Finlands PEN), diskuterar författarna Anisur Rahman (ICORN/ Uppsala), Manal Al Sheikh (ICORN/ Stavanger) & Mazen Maarouf (ICORN/ Reykjavík) och Thomas Wallgren (Helsingfors stadsfullmäktige) om att leva och arbeta under exil och ofta under hot.

Seminariet Litteratur utan gränser 18 mars 2016 kl. 9.00–18.00 på Kulturkontakt Nord och Kulturcentrum Caisa (mötesrummen, Berggatan 12, 2 vån.) i Helsingfors. Dagen fortsätter med en flerspråkig litterär soaré på Kulturcentrum Caisa (festsalen, 1 vån.) kl. 19.

Kolla hela programmet och anmäl dig via Kulturkontakt Nord senast den 1 mars. Seminariets språk är skandinaviska språk (danska, norska & svenska) och engelska. Paneldiskussioner går på engelska och presentationer på skandinaviska språk simultantolkas till engelska. Den litterära soarén är flerspråkig. Seminariet är gratis och öppet för alla.

Varmt välkommen!

PEN Tiedotus