Vi är ej färdig biffstek 26.8.

Vi är ej färdig biffstek

26 augusti 2015 vid Nationalteaterns Lavaklubi (Västra Teatergränden 1, Helsingfors) kl. 18.30:

runokuu2Denna tvåspråkiga kväll samlar alla vänner av finlandssvensk litteratur. Programmet omfattar såväl Gunnar Björling, möten mellan nulevande finsk– och svenskspråkiga författare som releasen av Nuori Voimas nummer med den finlandssvenska modernismen som tema. Programmet föregås av en björlingpromenad, för info se här.

I kvällsprogrammet ingår en paneldiskussion som utgår från den nya översättningen till finska av Gunnar Björlings Solgrönt och en uppläsning arrangerad av PEN under vilken finskspråkiga- och svenskspråkiga författtare uppträder parvis. Författarna som deltar i PENuppläsningen är Johanna Holmström, Mårten Westö, Hannele Mikaela Taivassalo, Peter Mickwitz, Vilja-Tuulia Huotarinen, Eino Santanen, Elina Hirvonen och Markku Paasonen. Kvällen avslutas med release av Nuori Voimas temanummer om den finlandssvenska modernismen. Olavi Uusivirta, Outi-Illuusia Lilja, Anton Tokola och Juho Kuusi uppträder. Kvällens programvärdar är författarna Hannele Mikaela Taivassalo och Leena Parkkinen.

Vi är ej färdig biffstek hör till diktfestivalen Runokuus och Helsingfors festspels program.

Arrangörer: Runokuu, Andelslaget Poesia, Finlands PEN och Nuori Voima.

Evenemang på Facebook.

PEN Tiedotus